Op weg naar een rookvrije club!
Zoals aangekondigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 6 juni jl. volgt MHC Leusden het landelijke KNHB-beleid en gaan wij toewerken naar een rookvrije sportvereniging. Enkele andere clubs zijn al wat verder in dit proces; zo is Fletiomare al 100% rookvrij en Gooische 70%. De eerste veranderingen zijn met ingang van seizoen 2018-2019 van toepassing.


Wat verandert er op de korte termijn?

Met ingang van seizoen 2018-2019 wordt op onze club niet meer gerookt langs de velden waar wordt gespeeld of getraind of op een andere willekeurige plek op het terrein.
Op het terras mag alleen nog worden gerookt op zaterdag na 16.00 uur en op zondag, maar dan uitsluitend op de daarvoor aangewezen plek. Hiervoor is door ons klusteam op de hoek van het terras een speciale rooktafel gemaakt mét parasol.
En wat waren ook alweer onze andere clubregels?
We maken van de gelegenheid gebruik om ook die andere 3 belangrijke clubregels nog even onder de aandacht te brengen:


Sporthouding: Elke speler toont respect voor zijn/haar medespelers, coach, tegenstanders en scheidsrechters. Je toont interesse voor elkaar onder alle omstandigheden, gaat op een respectvolle en aangename manier met elkaar om (niet schelden), accepteert je positie in het veld en je volgt de aanwijzingen van je coach op. Spelplezier hebben we als individu maar vooral ook als team, en we vieren onze successen gezamenlijk!


Alcohol: Voor alcohol geldt dat wij de regel "18 = NIX” hanteren, dus geen drank voor jongeren onder de 18 jaar. Door oudere spelers en trainers/coaches/begeleiders wordt geen alcohol gedronken zolang er kinderen onder hun verantwoording vallen.


Drugs: Drugs zijn uit den boze: als een lid van MHC Leusden betrapt wordt - op het complex of bij een andere vereniging - op het bezit of gebruik van (of de handel in) verdovende middelen, dan wordt hij of zij zonder meer geroyeerd van de club.


Houd de clubregels in het achterhoofd en schroom niet om anderen er op te wijzen. Zo werken we samen aan een club waar iedereen zich thuis, prettig en veilig voelt!
 
 

terug naar vorige scherm