Vertrouwenspersoon

MHC Leusden wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier met haar of zijn sport bezig is. Daarom doen we er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie of misbruik binnen onze vereniging te voorkomen. Toch lukt dat niet altijd.

Als jij vragen hebt over of steun zoekt voor dergelijke vervelende situaties, dan kun je altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon van MHC Leusden: Kees-Jan Sluijters (huisarts), bereikbaar via [email protected]. Geef in je mailtje aan hoe en wanneer Kees-Jan jou kan bereiken.

Waarvoor kun je bij Kees-Jan terecht?
De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die bij MHC Leusden betrokken is, dus voor alle (jeugd)leden, ouders en verzorgers en voor (jeugd)begeleiders zoals trainers, coaches en managers. Hij is er voor incidenten, voor vermoedens van incidenten en voor vragen hierover. Voorbeelden van onderwerpen waarover je Kees-Jan kunt bellen of mailen zijn:
  • Je vraagt je af of de manier waarop binnen jouw team met elkaar wordt omgegaan wel klopt;
  • Je denkt dat iemand pest of gepest wordt;
  • Je hebt het gevoel dat jij er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • Je vindt de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach niet prettig;
  • Je maakt je zorgen over de manier waarop er met jouw kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • Iemand heeft jou - direct of indirect en terecht of onterecht - beschuldigd van onacceptabel gedrag.
En als je niet zeker weet of je bij Kees-Jan wel aan het juiste adres bent met je vraag?
Bij twijfel ook contact opnemen! Dan kunnen jullie samen bespreken wat er precies aan de hand is en wie jou kan helpen.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Het woord zegt het al: de gesprekken of berichtjes tussen jou en de vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk. Het zal soms nodig zijn om anderen te betrekken bij het oplossen van een vraag of probleem, maar Kees-Jan zal dit nooit doen zonder overleg met of zonder toestemming van jou!
De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur van MHC Leusden. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur alleen óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren, hoe de afhandeling is gegaan en of het onderwerp (goed) is afgesloten. Daarbij wordt niet op details ingegaan die de vertrouwelijkheid schaden.
 
Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF
Je kunt ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF met je vragen en twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is per telefoon, What’s App, e-mail en via een chatfunctie bereikbaar.

Voorkomen is beter dan genezen
Natuurlijk moet een ongewenste situatie direct gemeld worden, moeten we zorgen dat er zo snel mogelijk een einde aan komt en dat herhaling wordt voorkomen. Maar het is natuurlijk nóg beter als we kunnen voorkomen dat de situatie zich gaat voordoen!
Ook in dat geval kun je bij Kees-Jan terecht. Dus als je je bijvoorbeeld afvraagt of jouw gedrag als trainer of coach wel zo verstandig is, dan kun je dat met hem bespreken. Verder vind je in het Handboek Jeugdbegeleiding tips die ongewenste situaties kunnen voorkomen.