Visie 2022... Hoe gaan we verder?
Die strategie richting 2022.... hoe is het daar eigenlijk mee? We praten jullie graag even bij!


Op 22 mei hebben we op de club met vertegenwoordigers van verschillende commissies en andere betrokken leden een 2e strategiesessie gehouden o.l.v. de KNHB. Doel was om te brainstormen over de uitwerking van de doelstellingen die we als bestuur voor 2022 hebben gedefinieerd. We hebben hier in de ALV over geïnformeerd en hebben vervolgens kort geleden met de procesbegeleider vanuit de KNHB doorgesproken hoe wij nu het vervolg het beste kunnen oppakken.


Dat heeft in de bestuursvergadering van 25 juni geresulteerd in de volgende afspraken:

1) We hebben als bestuur – op basis van de input van 22/5 – gedefinieerd welke doelstellingen de 1e prioriteit hebben.
2) We hebben onze kerncompetenties en missie (de WHY) verder omgezet naar ‘ons verhaal’ (zie bijlage) om te borgen dat er geen misverstand kan bestaan over de interpretatie van die kerncompetenties en missie.
3) En we hebben afgesproken dat we per bestuurslid met de commissies die binnen onze portefeuille vallen aan de slag gaan om de doelstellingen op te pakken (de HOW). Dat betekent concreet dat de commissievoorzitters binnenkort door een van ons benaderd zullen worden om hierover in gesprek te gaan. Samen gaan we dan een aanpak bepalen en afspreken wie (welke commissies/overige leden) we hierbij gaan betrekken en hoe? En: wanneer hebben we wat klaar (kleine, behapbare stappen vaststellen)? Welke (externe) ondersteuning is nodig? Hoe gaan we de voortgang monitoren en hoe gaan we evalueren? Etc.


Maar eerst gaan wij en jullie van de zomervakantie genieten! Daarna hoor je gauw van ons en gaan we weer enthousiast aan de slag.


We wensen jullie een fijne zomer!


Hartelijke groet,
Gertjan, Pieter, Frans, Sandra, Marjan
bestuur MHC Leusden
 
Bijlage: ons verhaal 250618(1).pdf
 

terug naar vorige scherm