Wijzigingen in het bestuur
Op 6 juni is in de Algemene Ledenvergadering een wijziging in het bestuur van MHC Leusden goedgekeurd: Tom Mulder en José Rombouts hebben hun bestuursfuncties neergelegd en Marjan Schaapman is benoemd tot secretaris.


Tom Mulder heeft zich de afgelopen drie jaar met energie en enthousiasme met name ingezet voor het vinden en behouden van sponsoren voor de club.
En met veel succes, want er is een duidelijke toename van sponsorinkomsten gerealiseerd. Daarnaast heeft Tom de contracten met grote leveranciers heronderhandeld wat een significante besparing op de lange termijn heeft opgeleverd. Met net zoveel energie en enthousiasme is hij begin dit jaar ook gestart met de opzet een nieuw bedrijf en dat vraagt natuurlijk veel tijd. De combinatie met een bestuursfunctie is dan ook niet meer haalbaar en daarom heeft Tom ervoor gekozen dat deel van zijn taak op te geven. Tom blijft wel overall coördinator voor de sponsor- en kledingcommissie en inkoop.


José Rombouts is bijna vijf jaar secretaris van MHC Leusden geweest! Een belangrijke rol die zij op een hele fijne manier heeft ingevuld. De secretaris zijn in het bestuur van een hockeyvereniging vraagt veel van iemand en dat heeft José met heel veel inzet en positivisme ijzersterk gedaan. Dit naast een drukke baan en een gezin is niet niks. José is de spiegel geweest in ons bestuur die ons altijd liet inzien wat onze besluiten voor invloed hadden en ze zorgde ervoor dat we goed de verschillende belangen afwogen van eenieder. Kritisch, scherp en regelmatig met een heerlijke dosis humor. Wij zijn haar als medebestuursleden zeer dankbaar voor haar bijdrage de afgelopen jaren, maar gelukkig blijven we haar zien op de club, want ze blijft hockeyen bij de veteranen en één van haar kinderen keert weer terug bij Leusden!


José wordt opgevolgd voor Marjan Schaapman, die in de ALV is benoemd tot onze nieuwe secretaris. Vanuit die rol wil zij met name ook de verbetering van de in- en externe communicatie vorm gaan geven.
 
 

terug naar vorige scherm