Ben jij onze nieuwe lijncoördinator?!
De Jeugdcommissie heeft het komend seizoen vijf nieuwe lijncoördinatoren nodig! Bij de jongens voor de lijnen JB, JC en JD en bij de meisjes voor de lijnen MB en MC. Ben jij onze nieuwe lijncoördinator?!


De lijncoördinator is eigenlijk de ‘linking pin’ tussen de spelers, coaches en managers binnen een lijn enerzijds en ‘de club’, dus bestuur en commissies, anderzijds. Hij of zij is verantwoordelijk voor de organisatorische, logistieke en communicatieve ondersteuning van de teams. De lijncoördinatoren vormen, samen met een tweetal wedstrijdsecretarissen, de Jeugdcommissie van MHC Leusden.


Aan het begin van het seizoen maakt de lijncoördinator de teamindelingen en zorgt hij of zij voor de werving van coaches en managers voor de breedteteams binnen de lijn. Gedurende het seizoen zorgt de lijncoördinator voor de communicatie tussen coaches/managers/trainers en de TS en voor het stimuleren en/of faciliteren van kennisuitwisseling. Ook is de lijncoördinator het ‘luisterend oor’ van de club om tijdig signalen op te pakken die de tevredenheid van de leden betreffen.
Vergaderen doet de Jeugdcommissie slechts enkele keren per jaar en voor tussentijds contact is er een What’s App-groep.


Ben je geïnteresseerd in de rol van lijncoördinator? Neem dan gauw contact op met de voorzitter van de Jeugdcommissie: Matthijs van Reij via [email protected]. Of vraag je huidige lijncoördinator om meer informatie!

Hoe sneller je aanhaakt, hoe meer we je nog dit seizoen goed kunnen inwerken en betrekken bij de voorbereidingen van het komend seizoen! Oh, én dan kun je in juni nog gezellig mee met ons afsluitende etentje – om kennis te maken met je collega- lijncoördinatoren :-) !

 
 

terug naar vorige scherm