Vooraankondiging ALV
Geachte Ereleden, Leden van Verdienste, Leden en ouders van leden, woensdag 6 juni vanaf 20.00 uur zal er weer een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Als u dat nog niet gedaan hebt, zet deze datum dan in uw agenda. Wilt u op de hoogte worden gebracht van de plannen voor het komende jaar en van de actuele zaken die er spelen, kom dan woensdag 6 juni naar het clubhuis. Zoals gebruikelijk zal ook de begroting voor het komende jaar gepresenteerd worden. Bovendien zal er een bestuurswisseling (secretariaat) plaatsvinden en zal er door het bestuur een Lid van Verdienste voorgedragen worden. De agenda en overige vergaderstukken zullen vanaf 22 mei achter de inlog te vinden zijn. Zegt het voort: woensdag 6 juni ALV.
 
 

terug naar vorige scherm