Contributie

Betaling van de verschuldigde contributie kan alleen per automatische incasso.

Nieuw contributie systeem per september 2021
De contributie voor de veldcompetitie wordt afgeschreven in 1, 2, 3 of 4 termijnen.  Leden ontvangen in september een factuur met het totaalbedrag voor het gehele seizoen. In de mail staat een link. (Klik hier om een betaalkeuze te maken). Door deze aan te klikken kan men het aantal termijn kiezen. Daarna ziet men de bedragen van de deelfacturen. Deze worden op onderstaande momenten rond de 27e van de maand geïncasseerd, afhankelijk van het aantal van de door u gekozen termijnen.  
Aantal termijnen: 
1: september
2: september, oktober
3: september, oktober, november
4: september, oktober, november, december

Let op: Mollie berekent  €1,21 per incasso termijn per lid.

De contributie voor zaalhockey wordt apart van de gewone contributie geïncasseerd. Dit gebeurt in januari. 
 
Bij onvoldoende saldo ten tijde van de incasso wordt er € 10 administratiekosten per lid in rekening gebracht.
 

Studentenlidmaatschap


Ben je student? Dan heb je recht op het studentenlidmaatschap.

Voorwaarde is wel dat je elk seizoen opnieuw een kopie/foto stuurt van je studentenkaart of bewijs van inschrijving (DUO), duidelijk met jouw naam én het collegejaar van het betreffend seizoen aan [email protected] voor 1 oktober (dus uiterlijk 30 september). Wij slaan de kopie niet op, maar gebruiken hem alleen om vast te kunnen stellen dat je aan de voorwaarden voldoet. 


Bij inzending van het bewijs van studentenlidmaatschap voor 15 september zal het studentenlidmaatschap direct toegekend worden. Als dit bewijs na 15 september en voor 1 oktober wordt ingestuurd, zal het verschil in tarief teruggestort worden. Dit heeft maken met het moment van factureren (15 september). 


Leden van gezinnen die vallen onder de regeling van het gezinsmaximum kunnen geen gebruik maken van het gereduceerde studententarief. 

 

Training/Trimlid versus Training/Trimlid "+" met beperkt speelrecht
Training/Trimleden met beperkt speelrecht mogen 5 wedstrijden per seizoen meedoen aan de competitie. Training/Trimleden zonder beperkt speelrecht mogen dit niet. Jeugdleden komen voor deze beide lidmaatschapsvormen niet in aanmerking.
Zie voor meer informatie FAQ’s. 

Wanneer/Waarom betaal je entreegeld?
Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld bij inschrijving. Training/Trimleden die hun lidmaatschap omzetten naar 'spelend lid' betalen eveneens eenmalig entreegeld bij de omzetting van het lidmaatschap.

De hoogte van het entreegeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en gepubliceerd op de website van MHC Leusden (Contributie).

Contributieoverzicht seizoen 2021-2022Contributie 2021/2022
Senioren
Senioren 345
Studentenlid (na aantonen) 274
Toeslag D1 en H1 85
Toeslag overige selecties 48
Trainingslid senior beperkt speelrecht 232
Trainingslid senior zonder speelrecht 202
Trimmers zonder speelrecht 202
Trimmers met beperkt speelrecht 232
Fithockey 105
Junioren
Junioren A 311
Toeslag MA1 en JA1 85
Junioren B 311
Junioren C 301
Junioren D 301
Toeslag 1e lijnteams B/C/D 85
Toeslag overige selectieteams A/B/C/D 48
Junioren E, tweede jaar 275
Junioren E, eerste jaars 254
Junioren F, tweede jaars 187
Junioren F, eerste jaars 155
Funkey 111
LG en G lid 166


Niet spelend 73
Gezinsmaximum (excl. opslag 1050


Buiten gezinsmaximum:
Zaalhockey
104
Toeslag zaalhockey selectieteams 40
Zaalhockey junioren E en F 53
Entreegeld  90