Coronaprotocol MHC Leusden

Sinds eind augustus staan we weer met elkaar op het hockeyveld. Dat is heel fijn, maar betekent niet dat alles weer ‘gewoon’ is, want het coronavirus is niet verdwenen. We moeten er zorgvuldig voor blijven waken dat we ieders gezondheid en veiligheid borgen.

Dat kunnen wij alleen samen met jullie!
We hebben op onze club maatregelen genomen die besmetting moeten voorkomen, maar die zijn alleen effectief als we die allemaal naleven. We doen dan ook een dringend beroep op jullie; houd je aan die afspraken! Aan coaches, managers en teamcaptains vragen we ook nadrukkelijk om toe te zien op de naleving van de regels op (denk aan de dug out, warmlopen, etc.) én buiten het veld.

Alle maatregelen en afspraken die in verschillende situaties van toepassing zijn bij onze club kun je lezen in het coronaprotocol voor MHC Leusden op onze website maar we vatten de kern van het protocol hieronder samen:


 
Specifieke regels en afspraken in specifieke situaties
Alle maatregelen en afspraken die in verschillende situaties van toepassing zijn bij onze club vind je door op de linkjes hieronder te klikken:


Coronadienst en -begeleiders
 • De coronabegeleider helpt iedereen die de club bezoekt bij de naleving van de regels, bijv. door mensen te attenderen op wat wel en niet kan en als aanspreekpunt te fungeren. Hij of zij is alert op wat er gebeurt en spreekt, indien nodig, mensen aan op hun gedrag.
 • Als de club open is moet er altijd minimaal één coronabegeleider aanwezig zijn.
  • Deze coronadienst wordt doordeweeks ingevuld door de Technisch Staf.
  • De zaterdag vullen we in met een vrijwilligersinzet voor leden en ouders; zij worden voor deze diensten ingedeeld en daarover – net zoals we altijd bij bardiensten doen – met een mailtje geïnformeerd.
  • Van de op zondag spelende teams verwachten wij dat elk team zelf één begeleider aanwijst die – herkenbaar in een geel hesje – op de club aanwezig is om toezicht te houden op de naleving van de regels door het eigen team en de tegenstander.

  Heb jij 'coronadienst'?
  Je vindt handige adviezen en instructies onderaan deze pagina!
Vervoer naar een uitwedstrijd
 • Controleer vóór vertrek even via de website van de club die je gaat bezoeken of daar wellicht andere/extra maatregelen zijn getroffen waar je je aan moet houden!
 • Ben je 13 jaar of ouder? Draag dan een mondkapje als je met personen buiten jouw huishouden in één vervoermiddel van of naar een wedstrijd gaat.
 • Heb je een uitwedstrijd, parkeer je je fiets of scooter op de daarvoor gereserveerde parkeerplaats buiten het hek, zodat je na terugkomst het clubterrein niet meer op hoeft, behalve als je even iets te drinken of te eten wilt halen bij de bar.
Registratie bij bezoek aan MHC Leusden 
Elke bezoeker (dus spelers, begeleiders, ouders, vrijwilligers, tegenstanders, toeschouwers, kortom, iedereen) registreert zich bij elk gezoek aan onze club > zie Bezoekersregistratie MHC Leusden.
Daarmee bevestig je dat je geen verkoudheidsklachten hebt en dat we jouw persoonsgegevens, indien nodig, met de GGD mogen delen.

Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn weer toegestaan en daarbij mag publiek aanwezig zijn, maar… op ons clubterrein mogen niet meer dan 250 toeschouwers tegelijk aanwezig zijn. Vrijwilligers, sporters, trainers, coaches en scheidsrechters die vóór hun dienst/wedstrijd aanwezig zijn en ná de wedstrijd/dienst het terrein niet direct verlaten, tellen op dat moment mee als toeschouwer.

Het aantal aanwezige bezoekers wordt gedurende een wedstrijddag gemonitord. Mocht dit aantal overschreden worden, dan kan dit betekenen dat bezoekers gevraagd wordt het terrein te verlaten. Het besluit hiertoe wordt genomen door het bestuurslid dat die dag ‘bestuursdienst’ heeft.

Bezoekers bij trainingen (doordeweeks)
 • Ouders/begeleiders mogen de training van hun kind(eren) bezoeken (en dus blijven kijken). Maar ons verzoek is wel om niet eerder dan strikt noodzakelijk vóór de training naar de club te komen en het terrein na de training ook weer zo snel mogelijk te verlaten.
Bezoekers bij wedstrijden (weekend)
 • Ook wedstrijdspelers en hun begeleiders vragen wij niet eerder dan strikt noodzakelijk vóór de wedstrijd naar de club te komen. Onder ‘begeleiders’ verstaan wij de coaches (max. 2) en manager van het team en:
  • voor onze eigen, thuisspelende teams max. 1 ouder/verzorger/partner per op dat moment spelende clublid,
  • voor onze gasten, de ons bezoekende teams max. 5 rijders.
 • Wij vragen iedereen om na de wedstrijd de club zo snel als mogelijk te verlaten. Natuurlijk mag je na de wedstrijd wel even bij de bar iets te drinken of te eten halen.
 • Toeschouwers verzoeken wij om zoveel mogelijk langs de lijn van het veld van ‘hun’ team te blijven en zich ook daar te houden aan 1,5 meter onderlinge afstand. ‘Zwerf’ zo min mogelijk over het terrein en ga bijv. alleen naar het clubhuis om iets te eten of te drinken te halen of het toilet of een kleedkamer te bezoeken.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan.
Gebruik maken van kleedruimtes en toiletten
De kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen in ons clubhuis zijn weer open. Daarin mogen zich max. 7 personen tegelijk bevinden omdat ook hier 1,5 mtr afstand gehouden moet worden.
 • Wij verzoeken daarom al onze eigen leden om thuis te douchen en te verkleden.
 • Op wedstrijddagen zijn de kleedkamers alleen open voor onze gasten. Er kan 1 team tegelijkertijd gebruik van maken; zij worden verdeeld over 2 heren- en 2 dameskleedkamers.
 • Houd je aan de aangegeven route en verlaat de kleedruimtes direct zodra je daar klaar bent.
Gebruik maken van de bar in het clubhuis
De bar in ons clubhuis is weer open. Daarin mogen zich gelijktijdig niet meer dan 60 personen bevinden en bovendien moet de doorstroming geborgd worden. Daarom krijgt ons clubhuis for the time being de functie van ‘uitgifteplek’ i.p.v. de vertrouwde plek om elkaar te ontmoeten.
 • Wil je bij de bar iets halen? Dat kan, maar houd je aan de aangegeven route, bewaar 1,5 meter afstand tot anderen en verlaat de bar zodra je je bestelling hebt ontvangen.
 • We zullen zoveel mogelijk gebruik maken van (voor)verpakte etenswaar (zoals broodjes en snoep) en van wegwerpbekers en –glazen zodat er weinig ‘verkeer’ (terugbrengen glazen e.d.) nodig is; gooi dat wegwerpmateriaal dus na gebruik netjes weg in de afvalbakken!
 • Afrekenen kan alléén cashless (dus contactloos of met pin)!
 • Je mag op de tribunes zitten en we zetten zoveel mogelijk picknicktafels bij de velden, bijv. voor een voorbespreking of om daar eventueel iets te drinken of te eten. Ben je 18 jaar of ouder? Denk dan ook daar aan de 1,5 meterregel!
Gebruik maken van het terras
Bezoekers en spelers kunnen – zolang er gelegenheid is om te zitten - gebruik maken van het terras. Ook hier houdt iedereen 1,5 mtr afstand van elkaar.
 • Teams mogen maximaal 1 uur na afloop van de wedstrijd gebruik maken van het terras.
 • Je zit op een stoel aan een tafeltje, verandert niet zelf de ‘setting’ van tafels en stoelen en loopt niet over het terras, tenzij je een bestelling op moet halen.
 • Tip: Zorg dat 1 persoon voor jouw tafel/team de bestelling doet aan de bar!
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Voorafgaand en na afloop van de training of wedstrijd moeten sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden, óók in de kleedkamers en in het clubhuis.
 • Trainers/coaches/begeleiders:
  • hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar;
  • houden wél 1,5 meter afstand tot sporters van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • Zij zorgen ervoor dat sporters buiten de noodzakelijke hockey-gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben.
Voorafgaand aan de training en/of wedstrijd
 • We vragen je alléén naar de club te komen als je training of een wedstrijd hebt.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet > op de club kan het wel maar het is beter als dat niet hoeft! En was voor je naar de club gaat thuis je handen met water en zeep.
 • Kom zoveel mogelijk alleen en op eigen gelegenheid (bij voorkeur fiets, scooter) naar de club en parkeer je fiets/scooter op de ‘normale’ plekken (dus niet meer, zoals voor de zomer, op speciale plekken op het terrein).
 • Neem naar de training je wedstrijdshirt én een wit t-shirt mee – we gebruiken géén hesjes.
 • Neem je eigen, gevulde bidon mee zodat op de club geen extra toiletbezoek nodig is om ‘m te vullen. En vergeet natuurlijk niet je stick, scheenbeschermers en bitje!
 • Keepers maken alleen gebruik van hun eigen keepersspullen. Je kunt je spullen gewoon zelf uit je kluis halen. Houd je daarbij aan de aangegeven route.
Tijdens de training en/of wedstrijd
 • Gebruik alleen je eigen materialen (shirts, stick, scheenbeschermers, bidon en bitje). Scheidsrechters; vergeet dus ook niet je eigen scheidsrechtersfluitje mee te nemen!
 • Het is verboden om je neus te ledigen en/of te spugen op het veld.
 • Ballen worden alleen door de trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de stick aan. Ander trainingsmateriaal, zoals bijv. pilonnen, wordt alleen door trainer aangeraakt.
 • Het wordt aangeraden om zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk cornermasker te gebruiken. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray waarmee de maskers ontsmet kunnen worden. Dit kan tijdens wedstrijden bijvoorbeeld een taak voor de wisselspelers zijn.
 • We verzoeken trainers, coaches en begeleiders erop toe te zien dat zij en spelers van 18 jaar en ouder (en de spelers onderling) 1,5 meter afstand houden tijdens het inlopen, de warming-ups en in de dug-out.
Ná de training en/of wedstrijd
 • Keepers kunnen na de training of wedstrijd hun keepersspullen gewoon weer zelf in de kluis opbergen. Houd je daarbij aan de aangegeven route.
 • Het is aan te raden om materialen die veel met de handen zijn aangeraakt (en natuurlijk je bidon en bitje) na gebruik te reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.
 • Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden/gezin (ook milde!) verkoudheidsklachten hebt en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan.
 • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek het bezoek aan de club.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Vermijd drukte.
 • En vooral: gebruik je gezond verstand!

We wensen je veel hockeyplezier!