Oudertaken en vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde. Van bestuurslid tot barmedewerker, van trainer tot commissielid of scheidsrechter: een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Bij MHC Leusden verwachten we dat alle leden en ouders/verzorgers van de (jongste) jeugdleden een steentje bijdragen; samen zijn we verantwoordelijk voor alle dienstverlening.

De praktijk leert dat op een vereniging als MHC Leusden, met een omvang van tussen de 1100 en 1300 leden (waarvan ca. de helft jeugdleden), minimaal 350 mensen nodig zijn om alle taken uit te voeren. Maar we willen die mensen niet teveel belasten en nu is dat soms wel het geval. Samen het plezier van de verenging, betekent ook samen de schouders eronder. Als we allemaal een taak oppakken blijft het voor iedereen leuk en behapbaar!

Daarbij maken we onderscheid in oudertaken en vrijwilligerswerk:
  • Onder oudertaken verstaan we rijbeurten, het verzorgen van fruit voor in de pauze van wedstrijden en hulp bij sociale teamactiviteiten (denk aan teamuitjes en het Sinterklaasfeest). Van de ouders/verzorgers van (jongste) jeugdleden wordt verwacht dat zij die taken bij toerbeurt uitvoeren voor het team van het eigen kind, waarbij iedereen in een seizoen ongeveer evenveel bijdraagt.
  • Onder vrijwilligerstaken verstaan we alle overige taken die verricht moeten worden om de vereniging te kunnen laten functioneren. Denk aan coaching, trainen, teammanagement, lijncoördinatie, arbitrage, begeleiding scheidsrechters, lid van een commissie, schoonmaken, etc. Voor deze taken kun je jezelf aanmelden.
  • Verplichte taken voor alle (ouders/verzorgers van onze) leden zijn de bardienst en wedstrijdtafel op zaterdag; hiervoor word je een paar keer per jaar ingedeeld.
Wat levert dat vrijwilligerswerk je op?
Vrijwilligerswerk doen is meer dan een taak uitvoeren. Ten eerste mag je een taak uitkiezen die je leuk vindt of waar je goed in bent. Daarnaast levert het je veel gezelligheid op en leer je veel mensen op de club kennen (ook goed voor je netwerk!). Aan het einde van het seizoen sluiten we af met een gezellige borrel voor alle vrijwilligers.

Wil je weten of er een vacature is?
De werving van coaches, teammanagers, trainers en lijncoördinatoren wordt rond het einde/begin van het seizoen actief uitgevoerd door de leden van de Jeugdcommissie en Technische Zaken. Als er andere concrete vacatures zijn kun je die terugvinden in LISA Team (dus achter de inlog) > Club > Documenten > Vacatures.
Maar je kunt je ook altijd aanmelden bij de vrijwilligerscommissie om daar aan te geven voor welke bijdrage zij jou mogen benaderen op het moment dat dat nodig is!

Download: