Organisatie

Naast het bestuur bestaat MHC Leusden uit een twintigtal commissies, een ledenadministratie en een Technische Staf:


Download:
  • In het organogram is de organisatiestructuur van MHC Leusden weergegeven.

De accommodatiebeheerder zorgt, samen met de kluscommissie, voor het onderhoud van ons clubterrein en clubhuis.

Je kunt bij onze accommodatiebeheerder, Tom Herder, terecht voor het melden van onrechtmatigheden op het terrein of in het clubhuis, defecten en storingen van bijv. de veldverlichting en de beregeningsinstallatie, eventuele opmerkingen of klachten over het veld en voor het openen van het clubhuis.

Contact opnemen met de accommodatiebeheerder?
Dat kan via [email protected].


De arbitragecommissie is verantwoordelijk voor het werven, selecteren, opleiden en begeleiden van de scheidsrechters van onze club.

Daarbij wil de commissie een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van de arbitrage bereiken, door het verzorgen van goede begeleiding, briefings, het aanbieden van een opleidingstraject richting CS+ en/of bondsarbitrage en het up-to-date houden van de spelregelkennis.

De commissie zorgt bovendien voor het inplannen van scheidsrechters voor de jeugdcompetitie op zaterdag, waarbij de wedstrijd van alle jeugdteams wordt gefloten door clubscheidsrechters. Wedstrijden van de O8, O9 en O10 jongste jeugd worden in de regel gefloten door ouders/begeleiders, O14 & O12 teams door spelers uit de O18 & O16 jeugd en O18 & O16 teams door spelers uit seniorenteams, ouders en vrijwilligers. We streven ernaar de wedstrijden van de 1e lijnsselectieteams door CS+ scheidsrechters te laten fluiten.

Contact opnemen met de arbitragecommissie?
Dat kan via [email protected].


De barcommissie zorgt voor alle ‘eten en drinken’ op de club. Maar dat is niet het enige! De barcommissie zorgt ook voor de barbezetting, voor de inkoop van producten, voor Eet met de pot mee, voor de eventuele taart voor teams die iets te vieren hebben, voor de catering en aankleding van het clubhuis bij evenementen en activiteiten en – indien nodig – voor contact met de gemeente.

De barcommissie bestaat uit 4 personen, aangevuld met ca. 20 vrijwilligers die samen de bar- en keukenbezetting verzorgen op de zondag en doordeweeks. Op zaterdag zijn er 2 à 3 vaste medewerkers, aangevuld met de daarvoor ingedeelde ouders.
En dat gaat hartstikke goed want onze bar draait jaarlijks een mooie omzet en is daarmee een zeer belangrijke inkomstenbron voor de club!

Contact opnemen met de barcommissie?
Vind je het leuk ook deel te nemen aan de barcommissie? Of wil je een evenement of activiteit organiseren op de club en dat tijdig afstemmen en voorbereiden? Of het je andere vragen over de bar, eten en drinken op de club? Je kunt contact opnemen met de barcommissie via [email protected].


Het doel van communicatie is om mensen met elkaar te verbinden door naar hen te luisteren en hen zorgvuldig te informeren. De commissie Communicatieadvies en –ondersteuning adviseert en ondersteunt ons bestuur, onze commissies en vrijwilligers hierbij en draagt zorg voor onze externe communicatie met potentiële leden en sponsoren.

De commissie zorgt voor doelgroep- en trendonderzoek. We verzorgen of ondersteunen commissies bij de communicatie van campagnes en acties bedoeld om de club, een specifiek onderwerp of een evenement onder de aandacht te brengen en om bijv. leden te werven of vrijwilligers te enthousiasmeren. We proberen onderlinge samenwerking, afstemming en aandacht voor draagvlakcreatie te stimuleren en te verbeteren. We bieden redactionele ondersteuning bij in- en externe publicaties (on- en offline) en we kunnen desgewenst bijeenkomsten faciliteren.
Daarnaast verzorgt de commissie de content op onze social media accounts en de website, het nieuws in de clubapp en berichten van ons club in lokale media.

Contact opnemen met de commissie Communicatieadvies en -ondersteuning?
Dat kan via [email protected]!


Fithockey is dé teamsport bij uitstek voor ouderen die gezellig en gezond willen sporten in de buitenlucht. Het is veilig en de aard van het spel maakt dat iedereen kan spelen naar eigen mogelijkheden. De fithockeycommissie draagt zorg voor de organisatie van het fithockey en de werving van nieuwe leden.

Contact opnemen met de fithockeycommissie?
Wil je meer informatie of wil je je aansluiten bij ons Fithockeyteam? Neem dan contact op via [email protected].


Ben je een kledingstuk, stick, fietssleutel, bankpas of iets anders belangrijks kwijt of heb je juist zoiets gevonden?
Laat het weten met een e-mail aan [email protected].


De G/LG-commissie is contactpersoon voor onze G/LG-leden. De commissie regelt de trainingen en organiseert zo nu en dan een toernooi met andere clubs. Verder zorgt de commissie voor meer bekendheid over het team binnen de club en werft de commissie nieuwe leden voor G/LG-hockey.

Contact opnemen met de G/LG-hockeycommissie?
Wil je meer informatie of wil je je aansluiten bij ons G/LG-team? Neem dan contact op via G/[email protected].


De commissie ICT Infrastructuur draagt zorg voor het beheer, en waar nodig de verbetering van de netwerkverbindingen die de club nodig heeft voor allerlei diensten, zoals elektronische kassa's, tv-schermen, videocamera's hoofdveld, etc.

Contact opnemen met de commissie ICT Infrastructuur?
Dat kan via [email protected].


Het belangrijkste doel van de jeugdcommissie is om ervoor te zorgen dat kinderen met plezier kunnen hockeyen en zich in een veilige, sociale omgeving kunnen ontwikkelen. De jeugdcommissie geeft uitvoering aan het jeugdbeleid dat in de eerste plaats gebaseerd is op de gedachte dat iedereen moet kunnen hockeyen op zijn/haar niveau. Daarnaast is er een specifieke ambitie m.b.t. 1e lijnteams.

De jeugdcommissie verzorgt de hele organisatie rondom team- en competitie-indeling, trainingen, wedstrijden en evenementen van de leden van 10 tot 18 jaar. Daarnaast initiëren en organiseren zij allerlei (neven)activiteiten voor de jeugdleden (zoals clinics en toernooien). De commissie is het aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op het bevorderen en bewaken van het spelplezier van de jeugdteams op en rond het hockeyveld.

De commissie houdt zich bovendien bezig met de werving van coaches en managers voor de jeugdteams, de ondersteuning van de Technisch Staf bij het werven van trainers en de samenstelling van de jeugdteams (in samenspraak met de TS).
Een belangrijke taak voor de jeugdcommissie is het onderhouden van de contacten met, en het begeleiden en stimuleren van trainers, coaches, managers en andere ouders, onder meer door de organisatie van informatieavonden.

De jeugdcommissie bestaat, naast de voorzitter en wedstrijdsecretaris, uit lijncoördinatoren. Zij zijn het aanspreekpunt voor alle zaken wat de jeugd betreft. Zij zijn ook de eerste aanspreekpersoon bij onverhoopte calamiteiten (bijv. ziekte, overlijden, conflicten, e.d.) binnen de groep jeugd.

Contact opnemen met de jeugdcommissie?
Dat kan via [email protected].
Daarnaast kun je contact opnemen met de lijncoördinatoren via de directe mailadressen per lijn:

De jongste jeugdcommissie geeft uitvoering aan het jeugdbeleid met als belangrijkste doel het activeren, motiveren en coördineren van de activiteiten voor onze jongste jeugdleden, hun jeugdtrainers en hun ouders.

De jongste jeugdcommissie verzorgt de hele organisatie rondom team- en competitie-indeling, trainingen, wedstrijden en evenementen van de Funkey’s en de O7, O8, O9 en O10 (van 4 tot 10 jaar). Daarnaast initiëren en organiseren zij allerlei (neven)activiteiten voor de jongste jeugdleden (zoals het Sinterklaasfeest, clinics, toernooien, team v.d. week, etc.) en zorgt de commissie voor de jaarplanning hiervan.

De commissie houdt zich bovendien bezig met de werving van coaches en managers voor de jeugdteams, de ondersteuning van de Technisch Staf bij het werven van trainers en de samenstelling van de jongste jeugdteams (in samenspraak met de TS).
Een belangrijke taak voor de jongste jeugdcommissie is het onderhouden van de contacten met, en het begeleiden en stimuleren van trainers, coaches, managers en andere ouders, onder meer door de organisatie van informatieavonden.

De Funkey’s en Onder 7 en Onder 8 hebben nog geen trainer/coach maar een coördinator. De lijncoördinatoren zijn het aanspreekpunt voor alle zaken wat de jongste jeugd betreft. Zij zijn ook de eerste aanspreekpersoon bij onverhoopte calamiteiten (bijv. ziekte, overlijden, conflicten, e.d.) binnen de groep jongste jeugd.

Contact opnemen met de jongste jeugdcommissie?
Dat kan via [email protected].
Daarnaast kun je met een aantal coördinatoren contact opnemen via de directe mailadressen per lijn:

De keeperstrainingen worden bij MHC Leusden verzorgd door een enthousiaste groep mensen die zich ten doel stelt alle keepers zo goed mogelijk op te leiden en de organisatie en communicatie rondom de trainingen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

MHC Leusden heeft een hoofdtrainer A t/m D-jeugd en vier keeperstrainers. Drie van hen houden zich bezig met de training van jeugdleden en een van hen is er specifiek voor de jongste jeugd.

Contact opnemen met de keeperscommissie?
De keepersmanager is de vraagbaak voor alle keepers en keeperstrainers van MHC Leusden en nieuwe leden met interesse hierin! Voor vragen kun je terecht via [email protected]


De kledingcommissie van MHC Leusden bestaat uit 2 personen. Zij zijn verantwoordelijk voor hoe ons clubtenue eruit ziet en zorgen voor uniformiteit binnen de vereniging m.b.t. het clubtenue . Daarbij gaat het niet alleen om de wedstrijdkleding, maar ook bijv. trainingspakken en keeperskleding horen hierbij.
 
De kledingcommissie vormt de verbinding tussen de kledingsponsoren van de 1e teams, TWA/Adidas (het kledingmerk van ons clubtenue), de sponsorcommissie en de drukker. En zij zijn contactpersoon voor wie een ander team wil sponsoren.

De kledingcommissie sluit kledingcontracten af met de spelers en speelsters van teams die gesponsorde kleding dragen (Dames 1 en Heren 1). Zij zorgen ervoor dat de 1e-lijns jeugdteams aan het begin van het seizoen kunnen beschikken over shirts met een rugnummer (in de topklasse wordt met vaste spelersnummers op de shirts gespeeld) en dat aan het eind van het seizoen alle shirts weer worden ingenomen, uitgezocht, gesorteerd, etc.

Bovendien zorgen zij ervoor dat iedereen weet waar je de clubkleding kunt kopen en organiseren zij de tweedehands kledingbeurs aan het begin van een nieuw seizoen.
De kledingcommissie maakt deel uit van de sponsorcommissie.

Contact opnemen met de kledingcommissie?
Dat kan via [email protected].


Iedereen kent ze want iedereen komt vroeg of laat in contact met…. de Ledenadministratie! De ledenadministratie zorgt ervoor dat nieuwe leden worden ingeschreven (of op de wachtlijst worden geplaatst, indien van toepassing) dat alle ledeninformatie in ons ledenadministratiesysteem LISA up-to-date en compleet is en zij beheren de toegangsrechten tot LISA.

Ook een belangrijke functie van de ledenadministratie is die van ‘vraagbaak en doorgeefluik’: zij beantwoorden de vragen van onze huidige en nieuwe leden en beheren de mailbox [email protected]. De mail die daarop binnen komt handelen ze zelf af of ze sturen die door naar de juiste personen/commissies binnen de club en bewaken dan dat die mail wordt afgehandeld.

De ledenadministratie vormt de verbinding met de ontwikkel- en beheerorganisatie van het ledenadministratiesysteem LISA.

Contact opnemen met de ledenadministratie?
Dat kan via [email protected].


De materiaalcommissie beheert alle keepers- en trainingsmaterialen. De commissie zorgt ervoor dat onze keepers zijn voorzien van de best mogelijke bescherming zodat zij zonder zorgen in het doel kunnen staan. Daarnaast worden alle ballen, hesjes, pionnen en overige trainingsmaterialen door de commissie verstrekt aan trainers en teams.

De commissie streeft ernaar een zo goed mogelijke set keepersmateriaal per team te leveren, zodat keepers zich volledig kunnen richten op het stoppen van de bal. De kwaliteit van het materiaal ligt zo hoog mogelijk en er wordt meermaals per seizoen gecontroleerd of het materiaal nog voldoet aan onze kwaliteitseisen.

Daarnaast streeft de commissie ernaar elke trainer te voorzien van goed en een passende hoeveelheid trainingsmateriaal zodat elke training op de juiste manier kan worden gegeven.

Contact opnemen met de materiaalcommissie?
Heb je vragen over keepersmateriaal, trainingsmateriaal en de bescherming van de spelers in het veld? Dan kun je terecht bij onze materiaalbeheerder via [email protected].


De seniorencommissie verzorgt de organisatie rondom team- en competitie-indeling, trainingen, wedstrijden en evenementen van Senioren, Jong Senioren en Veteranen.

De commissie houdt zich bovendien bezig met de werving en begeleiding van nieuwe leden en de doorstroming van de jeugd naar de senioren.

Contact opnemen met de seniorencommissie?


De sponsorcommissie van MHC Leusden draagt zorg voor de werving van nieuwe en het beheer van de relatie met bestaande sponsoren. Sponsoring is enorm belangrijk voor onze club; het vormt – naast de contributie van de leden en de baromzet – één van de drie belangrijkste inkomstenbronnen.

De sponsorcommissie stimuleert betrokkenheid van sponsoren bij de club door hen te betrekken bij diverse activiteiten en regelmatig te informeren over wat er op de club speelt (o.a. met een nieuwsbrief).

De sponsorcommissie bestaat naast de voorzitter uit een commercieel en een operationeel team van in totaal 9 personen. Zij houden zich bezig met de organisatie van sponsorevenementen, het informeren van de sponsoren over de besteding van sponsorgelden en de verzorging van de sponsoruitingen langs de velden, in het clubhuis en op de website.

Ook de kledingcommissie maakt deel uit van de sponsorcommissie.

Contact opnemen met de sponsorcommissie?
Wil je meer weten over de sponsormogelijkheden bij onze club, ons sponsorbeleid of (sponsor)evenementen? Neem dan contact op via [email protected].


MHC Leusden wil dat iedereen de gelegenheid krijgt om een leven lang te genieten van hockey in een veilige en plezierige omgeving. Wij willen zo’n omgeving samen met al onze leden creëren door gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken.

De commissie Sportiviteit & Respect bestaat uit 3 personen en is verantwoordelijk voor het creëren van bewustzijn (‘awareness’) bij alle leden en de ouders van jeugdleden met betrekking tot sportiviteit en respect. De commissie wil bereiken dat iedereen zich – op het veld én daarbuiten - sportief en respectvol gedraagt.

Dat is geen eenvoudige opdracht en ook niet iets wat deze commissie zomaar ‘even doet’. Want sportief en respectvol gedrag begint bij jou; iedereen is er zelf verantwoordelijk voor om hockey leuk te houden!
Contact opnemen met de commissie Sportiviteit en Respect?
Dat kan via [email protected].


Niemand wil het, maar soms gebeurt het helaas toch; een (jeugd)lid krijgt een rode kaart. Die kaart wordt door de scheidsrechter vermeld in het Digitaal Wedstrijdformulier en na de wedstrijd wordt de Strafcommissie van de club hierover geïnformeerd.

Mariëtte Jordans en Marjan de Bondt ‘zijn’ die commissie. Bij de derde gele kaart in een seizoen of een rode kaart nemen zij contact op met het bestrafte (jeugd)lid om te bespreken wat er gebeurd is. Het uitgangspunt daarbij is: wat er ook is gebeurd, jij bent te ver gegaan. Maar als zich echt rare dingen hebben voorgedaan wordt ook gesproken met bijv. de tegenpartij of de scheidsrechters.


Contact opnemen met de Strafcommissie?
Dat kan via [email protected].De Technische Adviesraad (TAR) adviseert en ondersteunt de Technisch Directeur bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van een zo breed mogelijk gedragen hockeybeleid en houdt het bestuur van MHC Leusden scherp op de toepassing ervan.

De TAR bestaat uit vijf leden, die vanuit verschillende invalshoeken (o.a. jeugd, senioren, arbitrage, voormalig bestuurslid) naar hockey kijken en zo de verscheidenheid aan ledengroepen binnen de vereniging vertegenwoordigen.

Contact opnemen met de Technische Adviesraad?
Voor onze leden zijn de contactgegevens van de TAR-leden beschikbaar achter de login in LISA Team > Club > Organisatie.


De Technisch Directeur draagt zorg voor de ontwikkeling van de selectieteams, voor de opzet en implementatie van het hockeytechnisch beleid en voor de organisatie rondom de jongste jeugd.

De Technisch Directeur is verantwoordelijk voor:
  1. de training en coaching van Heren1 (inclusief bekerwedstrijden);
  2. de opzet en implementatie van het hockeytechnisch beleid van MHC Leusden incl. het zaalhockeybeleid (planning, trainingen, trainers en overige coördinatie);
  3. de aansturing, ondersteuning en begeleiding van de Technische Staf;
  4. de coördinatie, ondersteuning, coaching en begeleiding van (assistent) trainers en coaches van Dames1, van de 1e en 2e selectieteams bij de Jeugd, van Jong Heren1 en Jong Dames1 en van de Jongste Jeugd op hockeytechnisch en tactisch gebied en bij het maken en uitvoeren van hun periodeplannen;
  5. de selectie en aanstelling van trainers/coaches voor de selectie- en breedteteams (i.s.m. de trainingscoördinator en hoofdtrainer); en
  6. de realisatie van en communicatie rondom het proces van selectieteams samenstellen.
Contact opnemen met de Technisch Directeur.De Technische Staf ondersteunt alle coaches en trainers bij de uitvoering van hun werkzaamheden en is het aanspreekpunt voor alle technische zaken en de prestatieontwikkeling van de jeugdteams. De TS doet dit in samenwerking met de Jeugdcommissie. De Technisch Directeur is verantwoordelijk voor de aansturing, ondersteuning en begeleiding van de Technische Staf.

De Technische Staf bestaat uit Tamara Ouderdorp, Luc Kemps, Aviv Stetter en een keeperstrainer. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van de trainingen en voor de opleiding en begeleiding van de jeugdtrainers. Bovendien zorgen zij voor de planning van alle trainingen bij de (jongste) jeugd.
De keeperstrainer draagt zorg voor de organisatie van de keeperstrainingen bij de jeugd en de begeleiding en opleiding van keepertrainers.

De Technische Staf ondersteunt de Technisch Directeur bij de samenstelling van en communicatie over de selectie van jeugdspelers voor selectieteams.
Contact opnemen met de Technische Staf?Er zijn twee groepen trimhockeyers bij MHC Leusden: de maandag- en de donderdaggroep. De trimhockeycommissie vormt de verbinding tussen al deze leden, de trainers en de ledenadministratie. Zij beantwoorden de vragen van de trimhockeyers en ondersteunen de trainers waar nodig.

De trimhockeycommissie is bovendien actief op zoek naar nieuwe trimhockeyers – het zou mooi zijn als we ook dit seizoen weer nieuwe leden aan ons team kunnen toevoegen!

Contact opnemen met de trimhockeycommissie?
Wil je meer weten over wat trimhockey inhoudt of over de trainingen? Of heb je vragen over het niveau en de al dan niet benodigde ervaring? Neem dan contact op via [email protected] .


Van al onze leden en ouders van jeugdleden verwachten wij dat zij oudertaken en vrijwilligerswerk uitvoeren. De vrijwilligerscommissie draagt zorg voor de werving en registratie van vrijwilligers voor alle commissies en activiteiten die op de club moeten plaatsvinden.

Als een commissie een vacature heeft, dan kan dit gemeld worden bij de vrijwilligerscommissie met behulp van een ingevuld vacatureformulier.
De vrijwilligerscommissie zorgt ervoor dat de vacature online komt (in LISA Team (dus acher de inlog) > Club > Documenten > Vacatures en/of met een nieuwsberichtje).

De aanvragende commissie kiest zelf uit de ontvangen reacties de meest geschikte kandidaat waarna de vrijwilligerscommissie zorgt voor registratie van de vrijwilliger in LISA en – indien nodig – de aanvraag van een VOG voor de nieuwe vrijwilliger. Het is belangrijk dat commissies ook andere/tussentijds mutaties aan de vrijwilligerscommissie doorgeven!

Aan het einde van het seizoen organiseert de vrijwilligerscommissie samen met het bestuur een gezellige, feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers en hun partners.

Contact opnemen met de vrijwilligerscommissie?
Dat kan via [email protected].
Mutaties kunnen worden doorgegeven aan [email protected].


Ons wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor de planning van alle thuiswedstrijden (incl. oefenwedstrijden, inhaalwedstrijden, toernooien, clinics, etc.) en de veldplanning in Leusden.

Het wedstrijdsecretariaat bestaat uit 4 personen: een wedstrijdsecretaris voor de Jeugd (en back-up voor de zaal), een wedstrijdsecretaris voor de Jongste Jeugd, een wedstrijdsecretaris voor de Senioren en een wedstrijdsecretaris voor de Zaalhockey.

Het wedstrijdsecretariaat onderhoudt contact met de arbitragecommissie voor het plannen van de teams die een wedstrijd moeten fluiten, met de wedstrijdsecretariaten van andere clubs voor bijv. de afstemming van wedstrijdtijden en met de KNHB voor bijv. fouten in de weergave van uitslagen en standen, opmerkingen op het DWF, etc.

Verder zorgt het wedstrijdsecretariaat ervoor dat afgelastingen zo snel mogelijk op de site worden gepubliceerd en/of coaches en aanvoerders worden geïnformeerd.
Informatie over toernooien wordt door het wedstrijdsecretariaat via de lijncoördinatoren verspreid.

Contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat?


De zaalhockeycommissie is verantwoordelijk voor de complete organisatie rondom het zaalhockey. Dat vindt plaats in de wintermaanden, maar de organisatie bijna het hele jaar!

Zo begint de commissie al in april met het huren van zaalruimte, ter aanvulling op onze eigen blaashal. Na de zomervakantie begint de inventarisatie wie gaan zaalhockeyen; rechtstreeks bij de leden via de club-app én met een dubbelcheck via de lijncoördinatoren > teammanagers. De commissie checkt en publiceert de teamindelingen, informeert tijdig de KNHB én de ledenadministratie (t.b.v. de facturatie), publiceert de trainings- en wedstrijdschema’s.

De commissie organiseert bovendien een informatieavond voor de managers en coaches van de zaalhockeyteams, zodat iedereen weer over de juiste en meest actuele informatie beschikt. En tijdens de zaalhockeyperiode verzorgt de commissie bovendien het wedstrijdsecretariaat.

Contact opnemen met de zaalhockeycommissie?
Dat kan via [email protected].