Bestuurskamernieuwtjes #53

9-6 Het bestuur van MHC Leusden vergadert ongeveer eenmaal per maand. Daarbij komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod. Na elke vergadering praten we jullie even kort bij over wat er in de bestuursvergadering aan de orde is gekomen.

Nabespreking ALV
Het bestuur is tevreden over het verloop van de Algemene Ledenvergadering van 28 mei jl. Er zijn duidelijk stappen gezet door de presentatie van zowel het Strategiedocument 2024-2027 als het Hockeyplan. Hierin hebben we mooie ambities uitgesproken voor de komende jaren.

Ook in de begroting zijn we tegemoet gekomen aan onze leden, door zowel de contributie als de barprijzen niet te verhogen voor het komende seizoen.
De combinatie van hoge ambities en een scherpe begroting vormen wel een flinke uitdaging voor het bestuur. Wij zullen dan ook zeker een beroep doen op onze leden om deze uitdaging aan te pakken.

Aandacht voor schoonhouden van de club

Naar aanleiding van een opmerking op de ALV hierover en onze eigen zorgen, hebben we uitgebreid gesproken over het schoonhouden van de club en het terrein. We merken op dat het – zeker in de weekenden – vaak een zooitje is in het clubhuis, op het terras en op de velden. We willen ons ervoor hard maken om onze mooie club ook mooi te houden. Dus daarom een oproep:
  • Ruim je rommel zelf op. Afval hoort in de afvalbak, niet op tafel, op de grond of in de dug out.
  • Managers en trainers, kijk even achterom als je het veld afgaat. Ziet alles er netjes uit?
  • Spreek elkaar aan als je ziet dat een ander er een rommeltje van maakt.
Verder zullen we in het komende seizoen weer duidelijke afspraken gaan communiceren over de corveeteams. Dat zijn de teams die op zaterdag en zondag even een rondje maken (met een bezem) door de club en over de velden, zodat alles er weer piekfijn bij ligt.

Opstart seizoen 2024 – 2025
Als bestuur zijn we al bezig met afspraken om de start van het komende seizoen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk wordt al hard gewerkt aan de STICK OFF op zaterdag 31 augustus. Die dag zullen alle teams weer (onderlinge) wedstrijden spelen en kun je je outfit op orde brengen. Natuurlijk zijn er ook weer lekkere dingen te koop en kan de jeugd zich uitleven op een springkussen.
Zet die datum dus alvast in de agenda.

Daarnaast zijn er praktische zaken om voor te bereiden. Zo zullen we er als bestuur voor zorgen dat iedere manager een handreiking krijgt met afspraken die met het team gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld over het uitvoeren van vrijwilligerstaken, de mogelijkheid voor ouders om kledingsponsor te worden en onze gedragsregels. Zo maken we er met elkaar weer een topseizoen van.

Afsluiting seizoen
Het hockeyseizoen loopt al op zijn einde. Gelukkig zijn er nog verschillende leuke activiteiten om naar uit te kijken tijdens het Super Slotweekend:
  • 15 juni: Minislotdag en afsluitende BBQ voor alle teams
  • 16 juni: WinnersWonderLand, Vrijwilligersbrunch en bekendmaking Uitblinker 2024
Dat wordt een feestelijk weekend. Schrijf je snel in! En ken jij nog een echte uitblinker? Nomineer hem of haar door een mail met motivatie te sturen naar [email protected]

We wensen jullie nog een mooie, zonnige afsluiting van het seizoen. Veel succes nog even tijdens de laatste wedstrijden en we zien jullie graag nog voor een laatste drankje op het terras!

George, Arnoud, Stefanie, Joost, Marlijn en Gerke
Bestuur MHC Leusden

Wil je contact opnemen met het bestuur van MHC Leusden? Dat kan natuurlijk! Je kunt ons altijd persoonlijk aanspreken op de club, maar mag ook een mailtje sturen aan [email protected].

 
9-6-2024 Nieuws van het bestuur