Bestuurskamernieuwtjes #50

15-4 Het bestuur van MHC Leusden vergadert ongeveer eenmaal per maand. Daarbij komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod. Na elke vergadering praten we jullie even kort bij over wat er in de bestuursvergadering aan de orde is gekomen.

Op 8 april kwam het bestuur weer bij elkaar voor een bestuursvergadering. Een volle vergadering, waarin onder meer gesproken werd over het lopende strategietraject, de uitdagingen richting het nieuwe seizoen en de afronding van het ‘Hockeyplan’.

ALV op 28 mei a.s.
Ereleden, leden van verdienste, leden, ouders van leden, iedereen wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de ALV op dinsdag 28 mei a.s. om 20:00 in het Clubhuis. Tijdens deze ledenvergadering zal onder meer de begroting worden besproken. Agenda en stukken worden twee weken voor die datum achter de inlog op de website geplaatst. Graag tot dan!

Strategietraject
Met een grote groep leden, ouders van leden en vrijwilligers is er de afgelopen weken gewerkt aan het opstellen van nieuwe ambities met bijbehorende doelen.  Meer informatie over dit traject vind je op de site.
Op 15 april gaan we met een grote groep (ouders van) leden  met procesbegeleiding vanuit de KNHB in gesprek over concrete acties die bij de doelen horen.  Hierover zal een terugkoppeling worden gegeven op de site en in de app. Vragen over dit traject kun je aan het bestuur stellen.

Gebruik van sleutels
Het bestuur, de technische staf en een aantal leden hebben een sleutel van het clubhuis en het terrein. Die sleutels worden uitgegeven met de afspraak dat hier heel zorgvuldig mee omgegaan wordt. Nu hebben wij vernomen dat sleutels worden uitgeleend. We willen erop wijzen dat dit niet de bedoeling is. De sleutelhouder is zelf verantwoordelijk voor het openen én goed afsluiten van de club. Is er niemand op de club en wil je wel graag trainen met je team? Stem dit dan af met de technische staf en maak daarbij afspraken over het openen en sluiten van het complex.

Hockeyplan
De afgelopen tijd is er door de technische staf hard gewerkt aan het Hockeyplan. Hierin staan ambities, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het hockeytechnisch beleid binnen de club. Tijdens de ALV van 28 mei wordt het Hockeyplan gepresenteerd aan  de leden.

Het bestuur wenst iedereen weer veel plezier op het veld. Mooie, sportieve wedstrijden gewenst met gezellige afsluitingen op het terras in de zon!

George, Arnoud, Stefanie, Joost, Marlijn en Gerke
Bestuur MHC Leusden

Wil je contact opnemen met het bestuur van MHC Leusden? Dat kan natuurlijk! Je kunt ons altijd persoonlijk aanspreken op de club, maar mag ook een mailtje sturen aan [email protected].

 
15-4-2024 Nieuws van het bestuur