Het seizoen is weer begonnen - succesvolle eerste Train-de-trainer

12-9 Nieuws Het enthousiasme is volop aanwezig op de velden. En dat geldt ook voor het enthousiasme bij de trainers. 

Afgelopen week was de eerste 'Train-de-trainer'-avond van dit seizoen voor de breedteteams. Na een interactief deel met theorie, gingen de trainers aan de gang om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Zij werden hierin begeleid door Thomas Vis, onze nieuwe Technisch Manager, Daniël Dieduksman en Aviv Stetter. 

In groepsverband hebben de trainers elkaar training gegeven. Na afloop evalueerden de trainers de oefeningen door gebruik te maken van het Tops & Tips model. Het was een geslaagde avond. Op naar de volgende!

De eerstvolgende Train de trainer avond is op 25 september. 
12-9-2023 Algemeen nieuws