Uitnodiging voor vrijwilligersbrunch en nomineren Uitblinker van het jaar!

18-5 Nieuws
Zonder vrijwilligers geen hockeyvereniging
We hebben het al vaker gezegd: onze vereniging draait op vrijwilligers. Zij maken het voor alle leden mogelijk om te hockeyen op onze club. Onze vrijwilligers zijn goud waard!

Nomineren van de Uitblinker van het jaar
Hierbij nodigen we jullie allemaal uit om een vrijwilliger te nomineren voor de titel van Uitblinker. Ken jij iemand die een bijzondere inspanning verricht, die elke keer weer zijn of haar tijd vrij maakt om zich met enthousiasme en energie belangeloos in te zetten voor onze vereniging? Kortom, iemand waarvan jij zegt: zet hem of haar maar eens in het zonnetje!

Wie verdient volgens jou dit jaar beslist deze mooie titel? Laat het ons uiterlijk 3 juni a.s. weten! Stuur mailtje naar [email protected] en geef daarin aan:
• de naam van de genomineerde Uitblinker;
• een korte omschrijving van diens bijzondere inspanning.

Wij kiezen vervolgens uit de aanmeldingen de vrijwilliger wiens inspanning van alle genomineerden het meest opvalt; dé Uitblinker van onze vereniging!

Er zijn 5 criteria waaraan je nominatie moet voldoen:
  1. Een Uitblinker is iemand die belangeloos werkzaamheden voor onze club verricht.
  2. Hij of zij heeft een bijzondere inspanning verricht voor de club. Of dat een langdurige of eenmalige inspanning is/was maakt niet uit, het gaat om het bijzondere karakter. Daaronder verstaan wij in deze context: uitzonderlijk/uniek/opvallend en erg belangrijk voor onze vereniging.
  3. De bijzondere inspanning duurde bij voorkeur minimaal een heel seizoen, vond plaats in het lopende seizoen óf is al eerder begonnen maar is beëindigd in het lopende seizoen.
  4. De Uitblinker kan zijn: een clublid, een geregistreerd vrijwilliger of een niet-geregistreerde ouder of verzorger, waarvan ‘algemeen bekend’ is dat hij of zij zich op bijzondere wijze inzet voor de club.
  5. Uitblinker ben je eenmalig (zie onze website voor eerder benoemde Uitblinkers) en iemand die al benoemd is tot Erelid of Lid van Verdienste kan niet meer als Uitblinker worden genomineerd.
Vrijwilligersbrunch op 18 juni
Graag nodigen wij alle vrijwilligers van MHC Leusden uit en zetten wij hen in het zonnetje tijdens een gezellige brunch op zondag 18 juni van 11.00 tot 13.00 uur. Aanmelden voor deze brunch kan door uiterlijk 10 juni a.s. een mail te sturen naar [email protected]

Tijdens deze Vrijwilligersbrunch zal ook de benoeming van de Uitblinker plaatsvinden.  
18-5-2023 Nieuws van het bestuur