4-11-2021 | Bestuurskamernieuwtjes # 27

4-11 Dit keer een speciale editie van de Bestuurskamernieuwtjes naar aanleiding van de ALV van 2 november 
Dinsdagavond vond de Algemene Ledenvergadering plaats waarin we hebben teruggeblikt op seizoen 2020-2021. Het tweede seizoen dat beheerst werd door corona. 

Persconferentie

Vlak voor de vergadering was er een persconferentie waarin de overheid nieuwe maatregelen heeft aangekondigd, waaronder het verplichte corona toegangsbewijs voor het sporten voor alle hockeyers van 18 jaar en ouder, alsmede toeschouwers van 18 jaar en ouder. NOC*NSF heeft daarna de Tweede Kamer opgeroepen - gelukkig met succes - om het sporten bij amateurverenigingen zonder coronatoegangsbewijs voor iedereen mogelijk te houden. 

Wat werd er zoal besproken in de ALV

Naast enkele bestuursmededelingen werd er gesproken over dat wat de leden momenteel bezig houdt.

Er zijn zorgen over de jongenslijn die ‘dun bezaaid’ is en waar weinig aanwas is. Ook zijn er zorgen over de hoogte van het inschrijfgeld bij MHCL. Dat is hoger dan het inschrijfgeld van bijvoorbeeld Roda of de tennisverenigingen in  Leusden, wat ook een negatief effect kan hebben op de aanwas van jongste jeugd leden. Als bestuur delen wij deze zorgen en doen we er alles aan om meer jongens te binden aan de vereniging. Voor wat betreft het entreegeld; de hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld in de voorjaars-ALV waarin de contributie voor het komende seizoen op de agenda staat. We zullen voor wat betreft het entreegeld (voor de jongste jeugd) een plannetje uitwerken voor de komende ALV.

Er was een toelichting door onze penningmeester Arnoud op het financieel jaarverslag van seizoen 2020-2021. En er werd vanuit de zaal waardering uitgesproken richting Arnoud en zijn voorganger Frans die heel veel tijd gestoken hebben in het succesvol aanvragen van alle steunmaatregelen in het kader van corona. 

Ook werd er een nieuw bestuurslid TZ Senioren en A-jeugd voorgedragen: Jauke Biesma. Velen van jullie kennen Jauke al, maar wie hem nog niet kent: zie het stukje in de app van 12 oktober waarin Jauke zich voorstelt. We zijn heel blij dat Jauke Pieter zal opvolgen!

Pieter bedankt!

Maar voordat het stokje van Pieter aan Jauke werd overgedragen, werd Pieter in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn 7 jaren als bestuurslid Technische Zaken en A-jeugd van de club. Gertjan sprak mooie woorden: Pieter is iemand die altijd de handen uit de mouwen steekt, de club op technisch vlak vooruit geholpen heeft en de Brabantse gezelligheid heeft meegenomen naar MHC Leusden. Vanwege zijn bijzondere inzet voor MHCL werd Pieter voorgedragen als Lid van Verdienste van de club. Daar was de vergadering het unaniem mee eens; Pieter heel bedankt voor alles wat je voor MHC Leusden hebt gedaan!Wat er nog meer besproken is tijdens de ALV kunnen jullie straks nalezen in de notulen. We waren blij dat we onze ALV weer in het clubhuis konden houden, dat is toch veel fijner dan een digitale setting. 

 

Wil je contact opnemen met het bestuur van MHC Leusden? Dat kan natuurlijk! Je kunt ons altijd persoonlijk aanspreken op de club, maar mag ook een mailtje sturen aan [email protected].


 
4-11-2022 Nieuws van het bestuur