Opzeggen? Vóór 1 mei a.s.

18-3
Het seizoen is nog niet afgelopen en een komend seizoen staat al weer ‘voor de deur’. En wat voor eentje, want volgend jaar bestaat onze vereniging 50 jaar!

Er kunnen natuurlijk goede redenen zijn waardoor je komend seizoen geen lid wilt of kunt blijven. In dat geval moet je je vóór 1 mei, dus uiterlijk 30 april aanstaande schriftelijk bij de ledenadministratie hebben afgemeld. Als je je te laat afmeldt ben je voor het komende seizoen gewoon contributie verschuldigd!

Om een goede begroting voor het komende seizoen te kunnen maken moeten wij tijdig weten op hoeveel leden we volgend seizoen kunnen rekenen. De uiterste opzegdatum van 30 april is dan ook ingegeven om praktische redenen: jouw tijdige opzegging stelt ons in staat tijdig te anticiperen op eventuele financiële maatregelen én op de benodigde trainerscapaciteit voor het volgende seizoen.
Bovendien moeten wij al in het voorjaar bij de KNHB aangeven met hoeveel leden en teams (per lijn) zij het komend seizoen rekening moeten houden t.b.v. de opzet van de competitie.

Kortom, wil je je lidmaatschap opzeggen? Stuur dan uiterlijk 30 april een mailtje aan [email protected] en vermeld daarin:
Je naam
Je lidnummer
En de reden van je opzegging

Maar liever zien we jullie volgend seizoen allemaal weer op de club!

Hartelijke groet,

Gertjan, George, Ingrid, Arnoud, Jauke en Inge
Bestuur MHC Leusden

 
18-3-2022 Nieuws van het bestuur