Update: tot aan 12 juni zijn er nog enkele coronabegeleiders nodig!

26-5 Nieuws
Sinds 11 mei trainen onze leden weer samen in de buitenlucht. Sindsdien zorgen ca. 32 vrijwilligers er wekelijks voor dat iedereen zich aan de coronaprotocollen houdt en mede dankzij hen gaat het supergoed! Maar niet iedereen is elke week beschikbaar en bovendien zouden we de 'lasten' zo eerlijk mogelijk willen verdelen over zoveel mogelijk mensen. Dus.... kun jij die – tijdelijke – rol ook een paar keer op je nemen? Laat het ons weten!

Er zijn coronabegeleiders nodig tot aan het einde van het seizoen dus t/m 12 juni.
Op dit moment zoeken we concreet:
  • 1 persoon voor dinsdag 2 juni van 17.45 tot 19.30 uur 
  • 2 personen voor woensdag 3 en 10 juni van 16.15 tot 18.15 uur 
Maar als jij op een andere dag/tijdstip kunt of als invaller wilt fungeren horen we dat ook heel graag!

De coronabegeleiders – die we verplicht zijn in te zetten – zijn vrijwilligers die in tweetallen in shifts van ca. 2 uur het reilen en zeilen tijdens de trainingen op de club in de gaten houden. Die het clubhuis in mogen voor het geval er tóch binnen iets opgehaald moet worden. Die indien nodig actie kunnen nemen bij blessures. Die toezien op de naleving van de regels door spelers, trainers en ouders en hen erop aanspreken als dat niet gebeurt. Die als vraagbaak fungeren voor de spelers. En die ondersteunen bij de reiniging en het opruimen van trainingsmaterialen na de training.
Zij zijn tijdens hun ‘dienst’ voor iedereen goed herkenbaar d.m.v. felgekleurde hesjes en wij zorgen natuurlijk voor handschoenen en reinigingsmateriaal. Ook zorgen we ervoor dat zij voorzien worden van een helder overzicht met een samenvatting  van alle afspraken en regels waarop gelet moet worden.

Ben jij bereid dit op je te nemen, laat het ons dan weten! Stuur een mailtje met je naam, mobiel tel.nummer en beschikbaarheid (bijv. hoeveel uur per week, voorkeur voor dagdelen, e.d.) naar [email protected]

Hartelijke groet,
Gertjan, Frans, Pieter, Marjan, George, Ingrid
bestuur Leusden
 
26-5-2020 Nieuws van het bestuur