Bestuurskamernieuwtjes #51

28-5 Het bestuur van MHC Leusden vergadert ongeveer eenmaal per maand. Daarbij komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod. Na elke vergadering praten we jullie even kort bij over wat er in de bestuursvergadering aan de orde is gekomen.

Op 6 mei kwam het bestuur weer bij elkaar voor een bestuursvergadering. Tijdens zo’n laatste vergadering voor een ALV is er altijd veel te bespreken.

ALV op 28 mei a.s.
Ereleden, leden van verdienste, leden, ouders van leden, iedereen wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de ALV op dinsdag 28 mei a.s. om 20:00 in het Clubhuis. Tijdens deze ledenvergadering zal onder meer de begroting worden besproken. Agenda en stukken zijn achter de inlog op de website geplaatst. Graag tot dan!

Strategietraject
Met een grote groep leden, ouders van leden en vrijwilligers is er de afgelopen weken gewerkt aan het opstellen van nieuwe ambities, doelen én acties. Meer informatie over dit traject vind je op de site.
We zijn blij dat we als bestuur tijdens de ALV van 28 mei het eindresultaat kunnen presenteren aan onze leden. We zijn er trots op dat deze strategie tot stand is gekomen met input van heel veel (ouders van) leden, vrijwilligers en andere betrokkenen. We denken hiermee de komende jaren goede focus aan te kunnen brengen op onze plannen en besluiten. Alvast een tipje van de sluier: veel aandacht voor onze jongste jeugd, verder versterken van ons ‘oranje hart’ en veel inzet op ledenwerving én -behoud.

Hockeyplan
Tijdens de komende ALV zal ook het Hockeyplan gepresenteerd worden. Daarin hebben we vastgelegd hoe we onze hockeytechnische ambities willen waarmaken. Hoe zetten we onze trainers in, welke leerlijnen kennen we per leeftijdscategorie en hoe zorgen we voor een gelijkwaardige verdeling tussen selectie en breedte.

Kortom, wil je goed op de hoogte zijn van wat we als vereniging de komende jaren gaan doen? Kom dan naar de ALV en laat je stem horen.

Het bestuur wenst iedereen weer veel plezier op het veld. Mooie, sportieve wedstrijden gewenst met gezellige afsluitingen op het terras in de zon!

George, Arnoud, Stefanie, Joost, Marlijn en Gerke
Bestuur MHC Leusden

Wil je contact opnemen met het bestuur van MHC Leusden? Dat kan natuurlijk! Je kunt ons altijd persoonlijk aanspreken op de club, maar mag ook een mailtje sturen aan [email protected].

 
28-5-2024 Nieuws van het bestuur