Studentenlidmaatschap 2023-2024

15-8

StudentenlidmaatschapMBO: ben je sinds 1 augustus jl. 18 jaar of ouder en voltijdstudent? Dan heb je recht op het studentenlidmaatschap. 

Voltijd HBO en universiteit studenten hebben recht op het studentenlidmaatschap. 

Het studentenlidmaatschap is van toepassing op lesgeld/ collegegeld betalende voltijd studenten. 

 

Voorwaarde is ook dat je elk seizoen opnieuw een kopie/foto stuurt van je studentenkaart of bewijs van inschrijving (bijv. DUO), duidelijk met jouw naam én het collegejaar van het betreffend seizoen op 1 afbeelding aan [email protected] voor 1 oktober (dus uiterlijk 30 september). 

 

Wij slaan de kopie niet op, maar gebruiken hem alleen om vast te kunnen stellen dat je aan de voorwaarden voldoet. 

 

Bij inzending van het bewijs van studentenlidmaatschap voor 15 september zal het studentenlidmaatschap direct toegekend worden. Als dit bewijs na 15 september en voor 1 oktober wordt ingestuurd, zal het verschil in tarief teruggestort worden. Dit heeft maken met het moment van factureren (rond 15 september). Na 1 oktober kennen wij het studentenlidmaatschap niet meer toe. Leden van gezinnen die vallen onder de regeling van het gezinsmaximum kunnen geen gebruik maken van het gereduceerde studententarief. 

 

 
15-8-2024 Algemeen nieuws