12-5-2021 | Bestuurskamernieuwtjes # 23

12-5
Dit keer een speciale editie van de Bestuurskamernieuwtjes naar aanleiding van de ALV van 11 mei 


 
Gisteren vond de (digitale) Algemene Ledenvergadering plaats waarin we hebben teruggeblikt op seizoen 2020-2021. Helaas niet het seizoen waar we met zijn allen op hadden gehoopt; na een mooie start met een geslaagde stick-off werd de competitie als gevolg van corona half oktober stil gelegd. Ook de zaalcompetitie ging niet door. Als gevolg van dit alles hebben senioren helaas niet of nauwelijks kunnen hockeyen het afgelopen seizoen. 

Gelukkig kunnen we – vers van de pers na de persconferentie van 11 mei – wel melden dat er versoepelingen aan komen: De terrassen bij sportclubs mogen weer open en senioren vanaf 27 jaar mogen in groepen van 30 personen weer trainen en onderling wedstrijden spelen (op anderhalve meter afstand)! Wij zullen ervoor zorgen dat dit alles zo snel mogelijk uit de startblokken komt.

Wat houdt onze leden bezig? 
Tijdens de ALV is er gesproken over wat de leden momenteel bezighoudt. Zo is er aanwas nodig bij de G/GL teams, iets wat al langer onze aandacht heeft. De kluscommissie vertelde dat het clubhuis en het hok in augustus/september worden geschilderd. Er werd aangegeven dat er zorgen zijn over het feit dat het qua vrijwilligerstaken altijd op dezelfde mensen neer komt, waardoor de druk op de bestaande vrijwilligers erg groot is. Er is dringend behoefte aan aanwas bij diverse commissies. In ons clubhuis hangt in de hal (bovenaan de trap rechts) een bord waarop alle openstaande posities binnen de verschillende commissies staan. Kijk daar eens tussen en meld je aan als je wat wilt betekenen voor onze mooie club. De vereniging draait op vrijwilligers, zonder hen kunnen we niets!

Financiële stukken
Onze penningmeester Arnoud heeft een toelichting gegeven op de financiële stukken, de prognose 2020-2021 en de begroting 2021-2022. Als gevolg van corona misten we de zaalcontributie en een groot deel van de begrote barinkomsten. Helaas komen we dit jaar – ondanks de steunmaatregelen- uit op een verlies. Dat is de reden dat er geen ruimte is voor contributiereductie. Ondanks dit verlies zal de contributie komend seizoen niet worden verhoogd; we verwachten na de zomer wel weer een gewoon seizoen te kunnen draaien (met volledige openstelling van de club).

LED verlichting: besparend en duurzaam
OVI Enschede gaf een presentatie over (de voordelen van) ledverlichting op sportvelden, waarna Arnoud het investeringsvoorstel voor de aanschaf van ledverlichting voor de buitenvelden en de blaashal verder toelichtte. Deze ledverlichting zal ons naar verwachting een besparing opleveren van ca. € 10.500,-- per jaar (onder meer als gevolg van lagere energie- en onderhoudskosten). De toelichting kun je straks in de notulen teruglezen. Hierna werd het investeringsvoorstel in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

Eric Lucassen bedankt! 
En last but zeker not least hebben we iemand in het zonnetje gezet tijdens de ALV. Eric Lucassen gaat na dit seizoen van zijn welverdiende pensioen genieten en dat wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Eric stond op het moment van de ALV buiten op het veld, maar werd even naar binnen gehaald, waar Gertjan hem mooie woorden toesprak. Wie kent Eric niet, van zijn keeperstrainingen aan onze jongste jeugdleden, tot bestuurslid van MHC, zijn betrokkenheid bij de club is enorm. Eric is een Erelid waar we trots op zijn: Eric ís MHC Leusden. We hopen hem nog vaak te zien. Zoals Eric zelf zei: straks niet meer op het veld, maar langs de lijn!


  
Wat er nog meer besproken is tijdens de ALV kunnen jullie straks nalezen in de notulen. Ondanks dat het weer een online vergadering was, was het fijn om met elkaar in gesprek te zijn. We hopen in het najaar weer een fysieke vergadering te kunnen organiseren in ons clubhuis.


Wil je contact opnemen met het bestuur van MHC Leusden? Dat kan natuurlijk! Je kunt ons altijd persoonlijk aanspreken op de club, maar mag ook een mailtje sturen naar [email protected].

 
12-5-2021 Nieuws van het bestuur