Opzeggen? Vóór 1 mei a.s.

20-3
Wij verheugen ons erop om met zoveel mogelijk leden weer te kunnen hockeyen zodra dat mogelijk is! Hoewel het afgelopen seizoen voor ons allemaal niet heeft gebracht wat we hoopten, zijn we erg blij dat het aantal opzeggingen gedurende het seizoen beperkt is gebleven. We hopen dat dit zo zal blijven. De club heeft de financiële middelen in deze tijd hard nodig.

Er kunnen natuurlijk goede redenen zijn waardoor je geen lid wilt of kunt blijven. In dat geval moet je je vóór 1 mei, dus uiterlijk 30 april schriftelijk bij de ledenadministratie hebben afgemeld. Als je je te laat afmeldt ben je voor het komende seizoen gewoon contributie verschuldigd!

Om een goede begroting voor het komende seizoen te kunnen maken moeten wij tijdig weten op hoeveel leden we volgend seizoen kunnen rekenen. De opzegdatum van 1 mei is dan ook ingegeven om praktische redenen: jouw tijdige opzegging stelt ons in staat tijdig te anticiperen op eventuele financiële maatregelen én op de benodigde trainerscapaciteit voor het volgende seizoen.
Bovendien moeten wij al in het voorjaar bij de KNHB aangeven met hoeveel leden en teams (per lijn) zij het komend seizoen rekening moeten houden t.b.v. de opzet van de competitie.

Kortom, wil je je lidmaatschap opzeggen? Stuur dan een mailtje aan [email protected] en vermeld daarin:
Je naam
Je lidnummer
En de reden van je opzegging

Maar liever zien we jullie straks allemaal weer op de club en maken we er een gezellig en sportief seizoen van!

Hartelijke groet,

Gertjan, Pieter, George, Ingrid, Arnoud en Inge
Bestuur MHC Leusden

 
20-3-2021 Nieuws van het bestuur