Lidmaatschap opzeggen

We willen natuurlijk heel graag dat je lid blijft van onze club! Maar we begrijpen ook dat er soms redenen zijn waarom je wilt of moet opzeggen.

Als je je lidmaatschap wilt beëindigen dan moet je ons dat vóór 1 mei schriftelijk laten weten via [email protected]

Officieel opzeggen kan alleen per mail naar de ledenadministratie. Natuurlijk kun je je lijncoördinator, coach, trainer en/of manager op de hoogte stellen, maar dat is niet voldoende. 
Ontvangen wij je opzegging na 30 april, dan ben je nog een jaar volledige contributie verschuldigd.

Waarom is dat zo?
Na 1 mei gaan wij aan de slag met de indeling van de nieuwe teams en de aanmelding van de teams bij de KNHB voor het nieuwe seizoen. Ook worden trainers gecontracteerd en allerlei andere afspraken gemaakt waarbij de club financiële verplichtingen aangaat.

Wat doe je als je (nog) niet zeker weet of je op wilt zeggen?
Het kan best zijn dat je niet zeker weet of je door kunt of wilt gaan met hockey. Bijvoorbeeld omdat je nog niet weet of je zult slagen voor je examen en waar je je vervolgopleiding gaat doen.
Overleg bij twijfel ALTIJD met je lijncoördinator of de ledenadministratie wat je het beste kunt doen. Niks zeggen of niks doen en wachten met opzeggen tot ná 30 april is géén optie!

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingssituaties denkbaar. Bijvoorbeeld als je gaat verhuizen (buiten Leusden) en dat pas na 30 april weet, als er geen speelgelegenheid is of als je onverhoopt langdurig ziek wordt. In die gevallen beslist het bestuur wat er gebeurt.

Dus…. niet vergeten:
Afmelding moet per email gebeuren en vóór 1 mei via [email protected].
De opzegging wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief.