NAW-gegevens wijzigen

Je bent zelf verantwoordelijk voor de registratie van de juiste NAW-gegevens in ons ledenadministratiesyteem.

>> Zorg dat je NAW-gegevens altijd up-to-date zijn anders kunnen we je niet goed bereiken en kan je belangrijke informatie ontgaan!

Wat kun (en moet) je zelf doen?
Elk lid heeft toegang tot LISA Team. Met behulp van je lidmaatschapsnummer, dat je bij aanvang van het lidmaatschap krijgt, kun je via de website hierop inloggen. Bij ‘Profiel’ kun je zelf wijzigingen doorvoeren in je e-mailadres en je (mobiel) telefoonnummer. De ledenadministratie zal deze gegevens niet aanpassen.

Wat doet de ledenadministratie?
Alle andere aanpassingen in je NAW-gegevens kun je aan ons doorgeven via [email protected].