Contributie

Betaling van de verschuldigde contributie kan alleen per automatische incasso.

Nieuw contributie systeem per september 2021
De contributie voor de veldcompetitie wordt afgeschreven in 1, 2, 3 of 4 termijnen.  Leden ontvangen in september een factuur met het totaalbedrag voor het gehele seizoen. In de mail staat een link. (Klik hier om een betaalkeuze te maken). Door deze aan te klikken kan men het aantal termijn kiezen. Daarna ziet men de bedragen van de deelfacturen. Deze worden geïncasseerd afhankelijk van de door u gekozen termijnen.  
Aantal termijnen: geïncasseerd rond de 27e. 
1: september
2: september, oktober
3: september, oktober, november
4 :september, oktober, november, december

(Let op: Mollie berekent  €1,21 per incasso termijn per lid)

De contributie voor zaalhockey wordt apart van de gewone contributie geïncasseerd. Dit zal in januari zijn. 
 
Bij onvoldoende saldo ten tijde van de incasso wordt € 10 administratiekosten per lid in rekening gebracht.
 

Studentenlidmaatschap


Ben je student? Dan heb je recht op het studentenlidmaatschap.

Voorwaarde is wel dat je elk seizoen opnieuw een kopie/foto stuurt van je studentenkaart of bewijs van inschrijving (DUO), duidelijk met jouw naam én het collegejaar van het betreffend seizoen aan [email protected] uiterlijk voor 1 oktober. Wij slaan de kopie niet op, maar gebruiken hem alleen om vast te kunnen stellen dat je aan de voorwaarden voldoet. 


Wanneer er sprake is van een gezinsmaximum dan vervalt het studentenlidmaatschap. 

Bij inzenden voor 15 september zal het studentenlidmaatschap toegekend worden. Na 15 september en voor 1 oktober zal het verschil teruggestort worden. Dit heeft maken met het verzenden van de facturen op 15 september. Aanpassingen zijn dan niet mogelijk.  

Training/Trimlid versus training/Trimlid met beperkt speelrecht? 
Training/Trimleden met beperkt speelrecht mogen 5 wedstrijden per seizoen meedoen aan de competitie. Zonder beperkt speelrecht niet. Beide lidmaatschapsvormen zijn niet van toepassing op (jongste) jeugdleden. 
Zie voor meer informatie FAQ’s. 


Wanneer/Waarom betaal je entreegeld?
Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld bij inschrijving.
Trimmers en trainingsleden die hun lidmaatschap omzetten naar spelend lid betalen eveneens eenmalig entreegeld bij de omzetting van het lidmaatschap.

Contributieoverzicht seizoen 2021-2022Contributie 2021/2022
Senioren
Senioren 345
Studentenlid (na aantonen) 274
Toeslag D1 en H1 85
Toeslag overige selecties 48
Trainingslid senior beperkt speelrecht 232
Trainingslid senior zonder speelrecht 202
Trimmers zonder speelrecht 202
Trimmers met beperkt speelrecht 232
Fithockey 105
Junioren
Junioren A 311
Toeslag MA1 en JA1 85
Junioren B 311
Junioren C 301
Junioren D 301
Toeslag 1e lijnteams B/C/D 85
Toeslag overige selectieteams A/B/C/D 48
Junioren E, tweede jaar 275
Junioren E, eerste jaars 254
Junioren F, tweede jaars 187
Junioren F, eerste jaars 155
Funkey 111
LG en G lid 166


Niet spelend 73
Gezinsmaximum (excl. opslag 1050


Buiten gezinsmaximum:
Zaalhockey
104
Toeslag zaalhockey selectieteams 40
Zaalhockey junioren E en F 53
Entreegeld  90