Club van 100

Veranderend beleid van de gemeenten zorgt ervoor dat verenigingen nog meer dan voorheen op de kleintjes moeten letten. Het rond krijgen van de normale begroting is al een uitdaging op zich, dus extra investeringen in bijvoorbeeld de accommodatie zullen vaak op financiële hobbels stuiten. Daarom is er de Club van 100!De Club van 100 bestaat uit mensen die de hockeyclub een warm hart toedragen en dat zetten zij kracht bij met een (liefst) jaarlijkse donatie van € 100. De Club biedt slechts plaats aan 100 leden. Daarmee wordt dus jaarlijks een bedrag van € 10.000 opgebracht en die wordt besteed aan zaken die de vereniging zich anders niet kan permitteren.

De bestuurders van de Club van 100 opereren geheel onafhankelijk van het bestuur van MHC Leusden. Zij beslissen in overleg met haar achterban van 100 leden over de honorering van aanvragen van de vereniging voor extra voorzieningen. De middelen van de Club van 100 zijn nadrukkelijk niet bedoeld om reguliere uitgaven van de hockeyclub te financieren of exploitatietekorten te dekken!

Wie worden lid van de Club van 100?
Iedereen die zich verbonden voelt met het wel en wee van de vereniging kan lid worden van de Club van 100, of het nou gaat om leden, oud-leden of om ouders van jeugdleden.

En wat levert dat lidmaatschap op?
In de eerste plaats natuurlijk het goede gevoel structureel een bijdrage te leveren aan het succes van onze mooie hockeyclub en haar leden! Daarnaast krijgen alle leden een naamsvermelding op het grote Club van 100-ledenbord dat in de hal van het clubhuis hangt. Welke vermelding je precies op het ledenbord wilt mag je zelf bepalen. Ook krijgen de leden van de Club van 100 eenmaal per jaar het aantrekkelijke e-magazine '100-nieuws' met actualiteiten over MHC Leusden en de Club van 100 en over de manier waarop de middelen besteed worden. En eenmaal per jaar vindt een Clubbijeenkomst plaats waar de leden elkaar kunnen ontmoeten rond een nader te bepalen thema of activiteit.

Interesse?
Voor inlichten kun je altijd terecht bij het bestuur van de Club van 100: Johan Oosterloo (vz), Mireille den Hartog, Elza Knoop, Inge van den Assum en Roald Herbrink. Je kunt hen bereiken door een mailtje te sturen naar [email protected] of misschien nog beter: hen aan te spreken op onze club!

Schrijf je in door middel van dit formulier!

Inschrijven doe je door je gift aan te melden via de officiële schenkingsakte. Je kunt kiezen voor een eenmalige storting van € 100 en daarmee voor een lidmaatschap van 1 jaar, of voor een reeks van 5 stortingen in 5 opeenvolgende jaren. In dat laatste geval is je bijdrage 100% fiscaal aftrekbaar zonder drempel en zonder notariële akte! Details over de verdere afhandeling vind je op de schenkingsakte.