Inschrijfformulier

Wat fijn dat je je wilt inschrijven! Je bent van harte welkom bij onze club!

Inschrijven gaat snel en gemakkelijk via internet. Na het invullen van onderstaande velden klik je onderaan de pagina op de knop volgende stap. Je gegevens worden meteen in onze database opgenomen. Je krijgt een overzicht van de door jou ingevulde gegevens die je vervolgens moet bevestigen.
Op basis van je gegevens wordt een inschrijfformulier gemaakt dat je automatisch per e-mail wordt toegestuurd. Wij verzoeken je het inschrijfformulier te printen, te ondertekenen en een scan/foto van het ondertekende formulier te mailen naar [email protected]. Je mag het ook per post opsturen naar MHC Leusden, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 325, 3830 AJ Leusden. Pas dan is de inschrijving definitief

Na ontvangst van het formulier in het systeem nemen wij je aanmelding in behandeling. Je komt dan op proeflid te staan. Je bent dan niet speelgerechtigd!

LET OP:
  • Een lid is pas speelgerechtigd als de inschrijving compleet is, dwz getekende  inschrijfformulier geretourneerd naar de ledenadministratie. 
  • We doen onze uiterste best om jou of je kind zo snel mogelijk in een van onze teams te plaatsen. Lukt dat niet direct dan krijg je hiervan zo snel mogelijk bericht.
  • Kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf de dag dat het kind 4 jaar wordt.
  • Onder de 18 jaar kan alleen de ouder/verzorger het formulier invullen en ondertekenen
Ondergetekende verklaart hierbij het lidmaatschap te accepteren zoals is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging (beide te vinden achter de inlog op de website van MHC Leusden).

Ondergetekende geeft aan kennis te hebben genomen van hetgeen vermeld staat op de pagina's lidmaatschap en contributie op de website en is daar mee akkoord.

MHC Leusden communiceert via de MHC Leusden app (van LISA hockey B.V te vinden in AppStore of GooglePlay) officiële informatie.

Website MHC Leusden: 

MHC Leusden kan alleen met hulp van vrijwilligers functioneren . Bereidheid tot vrijwilligersinzet is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap. Je kunt hieronder aangeven waar wij je voor kunnen benaderen. Wij verzoeken je minimaal 2 keuzes in te vullen.

Privacy:
MHC Leusden verwerkt je gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring. Als je je inschrijft ga je hiermee akkoord. Schrijf je je kind in en is je kind ouder dan 16 jaar dan sta je er voor in dat ook je kind hiermee akkoord is.

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Extra informatie
   
   
   
   
   
Wat gaat u doen voor de vereniging?
  Onze club drijft op vrijwilligers, er is dan ook altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers, die de schouders zetten onder een klus en/of taak of zitting willen nemen in een commissie.

Voor ouders van jeugdleden geldt dat naast verplichte bardiensten, het rijden voor uw kinds team nog minimaal aan één andere clubactiviteit naar keuze moet worden deelgenomen .

Voor jeugdleden in B-teams wordt verwacht dat ze een scheidsrechterkaart halen.

Op deze inzetbaarheidsopgave kan door MHCL tijdens het lidmaatschap van u of uw kind een beroep worden gedaan. Uw opgave is niet vrijblijvend en maakt een wezenlijk onderdeel uit van het lidmaatschap.

Geen activiteit invullen is geen optie, wel kunt u onder het kopje” anders” een alternatief invullen .

Uit onderstaande voorbeelden van vrijwilligerswerk binnen MHCL kan u een keuze maken. Minimaal 2 keuzes invullen. Graag horen wij van u wat bij uw wensen en mogelijkheden aansluit.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Diploma's
  Hieronder kunt u aangeven of u bepaalde relevante diploma's heeft.

 
   
   
   
   
   
   
   
Optioneel
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.