Contributie

Betaling van de verschuldigde contributie kan alleen per automatische incasso.

De contributie voor de veldcompetitie wordt afgeschreven in drie termijnen. Leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgeven ontvangen in september een factuur voor de 1e termijn en die wordt ook in september afgeschreven. Daarna wordt nog tweemaal eenzelfde bedrag worden geïncasseerd.

De contributie voor zaalhockey wordt apart van de gewone contributie geïncasseerd. 
Een lid dat nog geen machtiging heeft afgegeven maar dit jaar toch in termijnen wil betalen moet alsnog de machtiging insturen. Dit is mogelijk tot 1 september 2018. De contributie wordt dan geïncasseerd zoals hierboven genoemd.
Bij onvoldoende saldo ten tijde van de incasso wordt € 10 administratiekosten per lid in rekening gebracht.

Uitzondering
Slechts met een zeer beperkt aantal leden is een overgangsregeling afgesproken; zij kunnen de contributie in 1 termijn per overschrijving voldoen. Betaal je zonder machtiging dan ontvang je in september de contributienota waarop de betalingstermijn staat. Als je niet tijdig betaalt wordt € 25,- administratiekosten per lid in rekening gebracht.

Let op: Met een machtiging betaal je per lidmaatschap € 30 minder dan zonder machtiging!

Studentenkorting
Ben je student? Dan heb je recht op studentenkorting. Voorwaarde is wel dat je een kopie stuurt van je studentenkaart of je studenten OV-kaart aan [email protected]. Wij slaan de kopie niet op, maar gebruiken hem alleen om vast te kunnen stellen dat je aan de voorwaarden voldoet. De studentenkorting wordt in mindering gebracht bij de laatste incasso.

Wanneer betaal je entreegeld?
Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld bij inschrijving.
Trimmers en trainingleden die hun lidmaatschap omzetten naar spelend lid betalen eveneens eenmalig entreegeld bij de omzetting van het lidmaatschap.

Contributieoverzicht seizoen 2018-2019


Contributie 2018/2019 Contributie 2018/2019 (met machtiging)
Senioren
Senioren 357 327
Studentenlid (na aantonen) 289 259
Toeslag D1 en H1 80 80
Toeslag overige selecties 45 45
Trainingslid senior beperkt speelrecht 249 219
Trainingslid senior zonder speelrecht 222 192
Trimmers zonder speelrecht 222 192
Trimmers met beperkt speelrecht 249 219
Fithockey 129 99
Junioren
Junioren A 324 294
Toeslag MA1 en JA1 80 80
Junioren B 324 294
Junioren C 314 284
Junioren D 314 284
Toeslag 1e lijnteams B/C/D 80 80
Toeslag overige selectieteams A/B/C/D 45 45
Junioren E, tweede jaars 289 259
Junioren E, eerste jaars 270 240
Junioren F, tweede jaars 206 176
Junioren F, eerste jaars 176 146
Funkey 135 105
LG en G lid 186 156
Zondag junioren C 261 231
Zondag junioren D 261 231
Zondag junioren E, tweede jaars 250 220
Zondag junioren E, eerste jaars 232 202
Zondag junioren F, tweede jaars 180 150
Niet spelend 68 68
Gezinsmaximum (excl opslag) 1.000 1.000
Buiten gezinsmaximum:
Zaalhockey 98 98
Toeslag zaalhockey selectieteams 37 37
Entreegeld 85 85
Toeslagen