Hoe gaan wij met elkaar om?!

Plezier, betrokkenheid, persoonlijke ontwikkeling en veiligheid! Dat zijn de kernwaarden waarin wij geloven en die wij superbelangrijk vinden. En waarvan wij eigenlijk wel zeker weten dat iederéén die superbelangrijk vindt. En toch blijkt in de praktijk dat het nodig is elkaar hier scherp op te houden. En dat het nodig is een aantal afspraken expliciet te benomen, hoe vanzelfsprekend ze ook eigenlijk zijn.

Op onze vereniging:
Mocht je te maken hebben met ongewenst gedrag of daar vragen over hebben, dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon.Gedragscode sportiviteit – ‘de 4 van Leusden’
Bij MHC Leusden hebben we daarom een ‘gedragscode sportiviteit’ geformuleerd (‘de 4 van Leusden’ genaamd).
De gedragscode geldt voor iedereen: voor spelers, trainers en coaches, voor ouders en andere toeschouwers, voor coördinatoren en voor alle anderen die bij MHC Leusden een rol vervullen. In de 4 van Leusden is omschreven hoe we met elkaar en onze omgeving willen omgaan:
  • We hebben allemaal respect voor elkaar,
  • We hebben respect voor ieders taak en functie, 
  • We zorgen met elkaar dat ons complex netjes blijft,
  • Veiligheid staat voorop.
Hockey is een teamsport en daaruit vloeit voort dat je maximaal rekening houdt met elkaar. Bij een teamsport gaat het niet alleen om het plezier en de prestatie als individu, maar juist ook om het plezier en de prestatie van het team! Dat betekent dat je niet alleen afspraken maakt met je trainer en coach over trainingen en wedstrijden, maar ook dat elke speler respect toont voor zijn/haar medespelers, coach, tegenstanders en scheidsrechters. Je toont interesse voor elkaar onder alle omstandigheden, gaat op een respectvolle en aangename manier met elkaar om (niet schelden), accepteert je positie in het veld en je volgt de aanwijzingen van je coach op. Spelplezier hebben we als individu maar vooral ook als team, en we vieren onze successen gezamenlijk!Neem de tijd om de 4 van Leusden te lezen, houd ze in het achterhoofd en schroom niet om anderen er op te wijzen. Zo werken we samen aan een club waar iedereen waar iedereen – spelers, trainers, coaches – het gehele seizoen spelplezier beleeft en naast sportiviteit en teamgeest binnen de club ook gezelligheid, warmte, geborgenheid en veiligheid ervaart.

Voor alcohol geldt dat wij de regel "18 = NIX” hanteren, dus geen drank voor jongeren onder de 18 jaar. Door oudere spelers en trainers/coaches/begeleiders wordt geen alcohol gedronken zolang er kinderen onder hun verantwoording vallen. Het behoeft geen betoog dat oudere spelers, trainers/coaches/begeleiders én ouders dus ook geen alcohol bij de bar halen om die door jongeren onder de 18 jaar te laten nuttigen!
Drugs zijn uit den boze: als een lid van MHC Leusden betrapt wordt - op het complex of bij een andere vereniging - op het bezit of gebruik van (of de handel in) verdovende middelen, dan wordt hij of zij zonder meer geroyeerd van de club.

Onze sportvereniging is rookvrij!
Sinds seizoen 2019-2020 wordt op de club niet meer gerookt. MHC Leusden volgt hierin het beleid van de KNHB en de beweging die al vele clubs gemaakt hebben of maken richting een rookvrije generatie.

Tijdens wedstrijden, evenementen, bijeenkomsten en feesten worden in opdracht van MHC Leusden regelmatig foto’s genomen of filmpjes gemaakt waarop onze leden, hun ouders en bezoekers van onze vereniging staan. Deze beelden plaatsen wij op onze website en onze social media. We maken en publiceren alleen beelden die de hockeysport en/of het verenigingsleven aangaan en proberen er zoveel mogelijk voor te zorgen dat alleen beelden worden geplaatst waarvan wij denken dat die voor iedereen leuk zijn. Raadpleeg voor meer informatie hierover onze privacyverklaring.

Denk goed na voordat je beelden van personen online publiceert of deelt met anderen, bijv. via de website, social media of Whatsapp. Iemand kan dit vervelend vinden en het kan zelfs vervelende gevolgen voor iemand hebben. Vraag altijd eerst of dit ok is en bij twijfel, niet doen!

MHC Leusden wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier met haar of zijn sport bezig is. Daarom doen we er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie of misbruik binnen onze vereniging te voorkomen. Toch lukt dat niet altijd.

Als jij vragen hebt over of steun zoekt voor dergelijke vervelende situaties, dan kun je altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon van MHC Leusden.