Notulen ALV 2 november 2021

17-11 Nieuws
Op 2 november vond de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in ons clubhuis.

Je vindt notulen van de ALV terug achter de inlog van de website in LISA Team > Club > Documenten, in de map ALV - Notulen

Vriendelijke groet,
Gertjan, George, Ingrid, Arnoud, Jauke en Inge
bestuur MHC Leusden

 
17-11-2022 Nieuws van het bestuur