Notulen ALV 31 mei 2022

16-6 Nieuws

Op 31 mei j.l. vond de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Fijn om elkaar weer te spreken en informatie, nieuwtjes en zaken die aandacht behoeven met elkaar te delen.

Je vindt de notulen en de gepresenteerde slides van deze ALV terug achter de inlog van de website in LISA Team > Club > Documenten, in de map ALV - notulen. 


Vriendelijke groet,

Gertjan, George, Ingrid, Arnoud, Jauke en Inge

bestuur MHC Leusden
 
16-6-2022 Nieuws van het bestuur