Notulen ALV 7 november 2022

27-11 Nieuws

Op 7 november jl. vond de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Fijn om elkaar weer te spreken en informatie en zaken die aandacht behoeven met elkaar te delen.


Je vindt de notulen en de gepresenteerde slides van deze ALV terug achter de inlog van de website in LISA Team > Club > Documenten, in de map ALV - notulen. 


Vriendelijke groet,

George, Arnoud, Jauke, Marlijn en Inge

bestuur MHC Leusden
 
27-11-2023 Nieuws van het bestuur