Notulen ALV 3 november 2020

20-11 Nieuws

Op 3 november 2020 vond de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. In een bijzondere setting; vanwege corona hielden we deze keer een digitale vergadering, met ca. 37 deelnemers. Fijn om elkaar weer te spreken en informatie, nieuwtjes en zaken die aandacht behoeven met elkaar te delen.

Je vindt alle relevante documenten terug achter de inlog van de website in LISA Team > Club > Documenten:

  • de notulen en de gepresenteerde slides van de ALV van 3 november vind je daar in de map > ALV – notulen
  • het financieel jaarverslag vind je in > Jaarplannen incl. financiën.

 

De ALV is dé gelegenheid voor iedereen die betrokken is bij onze club om op de hoogte te worden gebracht van toekomstplannen en van actuele zaken die spelen. We hopen dat we elkaar bij de volgende ALV weer fysiek kunnen ontmoeten in ons clubhuis!

Gertjan, Pieter, George, Ingrid, Arnoud en Inge

bestuur MHC Leusden
 
20-11-2021 Nieuws van het bestuur