Bestuurskamernieuwjes #18

8-11 Nieuws Dit keer een speciale editie van de Bestuurskamernieuwtjes naar aanleiding van de ALV van 3 november. 

6 november 2020

Afgelopen dinsdag vond de Algemene Ledenvergadering plaats. We blikten terug op seizoen 2019 – 2020. Het was een bijzonder seizoen; vanaf de voorjaarsvakantie gooide corona roet in het eten. Ook de Algemene Ledenvergadering was een bijzondere. Voor het eerst een digitale ALV in plaats van een samenkomst in ons clubhuis. Lang niet zo gezellig, maar toch was het heel fijn om op deze manier met elkaar in contact te zijn. 

Als bestuur organiseerden we deze vergadering vanuit het clubhuis; drie bestuursleden zaten in de bestuurskamer en de anderen in het clubhuis zelf; op gepaste afstand. Na enkele bestuursmededelingen werd er gesproken over dat wat de leden momenteel bezighoudt. Zo werd er onder andere gesproken over de vraag hoe we in deze coronatijd het clubgevoel kunnen behouden. Over de vraag of de zaalcompetitie wel zou door gaan (inmiddels weten we van niet). En dat we voor aanwas moeten zorgen voor het G/GL team.  Wat er nog meer besproken is tijdens de ALV kunnen jullie straks nalezen in de notulen. Er was een toelichting op het financieel jaarverslag van seizoen 2019-2020 en er werd een nieuwe penningmeester voorgedragen: Arnoud Knoop

Maar dat laatste pas nadat we Frans Tempel in het zonnetje hadden gezet en bedankt voor zijn 9 jaarlange inzet als penningmeester van de club. Inge van den Assum memoreerde dat Frans samen met de Ledenadministratie onder meer gezorgd heeft voor de implementatie van ledensysteem LISA. En dat het zo fijn samenwerken is met Frans, die aan een paar woorden altijd genoeg heeft. Gertjan sprak mooie woorden en droeg Frans voor als Lid van Verdienste van de club. Daar was de vergadering het unaniem mee eens. Frans verdient dat speldje: Lid van Verdienste, en wat voor één!   

Wil je contact opnemen met het bestuur van MHC Leusden? Dat kan natuurlijk! Je kunt ons altijd persoonlijk aanspreken op de club, maar mag ook een mailtje sturen aan [email protected].
 
8-11-2021 Nieuws van het bestuur