Vanaf 11/5 ook training senioren en trimmers! Check je agenda en houd je aan het coronaprotocol!

10-5 Nieuws
Vanaf 11 mei kunnen ook onze (jong) senioren en trimmers weer gaan hockeyen! Net als bij de (jongste) jeugd is het nodig daarvoor een aantal goede afspraken te maken. In dit bericht vind je alle procollen van onze club bij elkaar: voor de (jongste) jeugd, voor de (jong) senioren en trimmers, voor ouders en voor trainers! Lees het goed door. En vooral: houd je aan de afspraken! Alleen als we allemaal samenwerken, kunnen we ervoor zorgen dat we onze hockeyers weer op een veilige en prettige manier kunnen ontvangen op onze club.

Wie?
De groepen die, onder begeleiding, weer samen mogen trainen zijn:
  • Kinderen t/m 12 jaar (= jongste jeugd en de D-jeugd) kunnen onder begeleiding samen buiten sporten, zonder onderling rekening te houden met de 1,5 meter afstand;
  • Jongeren van 13 t/m 18 jaar (= C- t/m A-jeugd) mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar met 1,5 meter onderlinge afstand van elkaar;
  • (Jong) Senioren en trimmers (19+) mogen buiten sporten met elkaar, maar met 1,5 meter onderlinge afstand van elkaar.
We hebben voor iedereen één trainingsmogelijkheid van een uur gecreëerd; je vindt de dagen en tijden terug in je persoonlijke agenda in de club-app. 
Tussen alle trainingen zit een kwartier wisseltijd om ervoor te zorgen dat arriverende en vertrekkende spelers elkaar zo min mogelijk tegenkomen.

Het doel is om zoveel mogelijk leden van MHC Leusden de kans te geven weer lekker samen te sporten. Het doel is niet – ook omdat de competitie is beëindigd – om teams weer gericht voor te bereiden op wedstrijden of op het volgende seizoen. 
  • Ben je verkouden of ziek? Of heeft iemand in jouw gezin corona? Dan blijf je thuis!
  • Ben jij – als ouder – er niet gerust op dat je kind veilig kan komen hockeyen? Of voel jij je als trainer niet prettig bij het geven van een training? Het spreekt voor zich dat jij vrij bent om een keus te maken in wel of niet naar de club komen. Het moet voor iedereen vooral ook leuk zijn en goed voelen!
Het clubhuis is en bijft dicht en er mogen geen andere volwassenen op het clubterrein mogen komen dan de aangewezen coronabegeleiders en trainers.

LEES ALLE REGELS GOED DOOR EN HOU JE ERAAN!
Let op: We willen niet vervelend doen, maar het moet: als iemand zich moedwillig NIET aan de regels houdt, gaat diens hele team direct naar huis. No mercy! We doen een dringend beroep op iedereen om de regels na te leven. Niet alleen omdat er forse boetes op overtreding staan (kan oplopen tot € 4.000 per keer!), maar vooral omdat we echt samen elkaars gezondheid en veiligheid moeten borgen en samen lekker willen kunnen hockeyen!

En tot wanneer kan er dan getraind worden?
De club gaat dicht op 13 juni, dus op 12 juni is de laatste training. "Kunnen we niet langer open blijven", wordt er zo nu en dan gevraagd, "om de sluiting van de afgelopen weken een beetje te compenseren?"
Helaas is dat financieel niet haalbaar omdat we geen barinkomsten hebben. De kosten van onze trainers zijn mede begroot op basis van deze inkomsten die kosten (ca. 40k) lopen wél door.

Wij wensen iedereen veel trainingsplezier!
Het spreekt voor zich dat wanneer het RIVM en de KNHB toestemming geven de nu geldende richtlijnen (en protocollen) te verruimen, wij jullie daar direct van op de hoogte brengen!

Hartelijke groet,
Gertjan, Frans, Pieter, Marjan, George, Ingrid
bestuur Leusden
 
10-5-2020 Nieuws van het bestuur