Nomineer nu dé Uitblinker van seizoen 2019-2020!

22-4 Nieuws
Sinds jaar en dag benoemen we tegen het einde van het seizoen de Uitblinker. Dat is een vrijwilliger die een bijzondere inspanning heeft verricht voor de club. Wie verdient volgens jou dit jaar beslist deze mooie titel? Laat het ons uiterlijk 8 juni weten! De benoeming van dé Uitblinker van onze vereniging vindt dit jaar plaats tijdens de ALV op 30 juni!

Er zijn 5 criteria waaraan de nominatie moet voldoen:
  1. Een Uitblinker is iemand die belangeloos werkzaamheden voor onze club verricht;
  2. Hij of zij heeft een bijzondere inspanning verricht voor de club. Of dat een langdurige of eenmalige inspanning is/was maakt niet uit, het gaat om het bijzondere karakter. Onder ‘bijzonder’ verstaan wij in deze context: uitzonderlijk/uniek/opvallend en erg belangrijk voor onze vereniging.
  3. De bijzondere inspanning duurde bij voorkeur minimaal een heel seizoen, vond plaats in het lopende seizoen óf is al eerder begonnen maar is beëindigd in het lopende seizoen.
  4. De Uitblinker kan zijn: een clublid, een geregistreerd vrijwilliger of een niet-geregistreerde ouder of verzorger, waarvan ‘algemeen bekend’ is dat hij of zij zich op bijzondere wijze inzet voor de club.
  5. Uitblinker ben je eenmalig (zie onze website voor eerder benoemde Uitblinkers) en iemand die al benoemd is tot Erelid of lid van Verdienste kan niet meer als Uitblinker worden genomineerd.

Iedereen mag een Uitblinker nomineren!
Dat doe je door uiterlijk 8 juni, 20.00 uur een mailtje te sturen aan [email protected]en daarin aan te geven:
  • de naam van de genomineerde Uitblinker;
  • een korte omschrijving van diens bijzondere inspanning;
  • een korte motivatie; dus waaróm is volgens jou/jullie deze vrijwilliger een echte Uitblinker? (bijvoorbeeld: Welke impact heeft of had de inspanning? Waarom is/was de inspanning belangrijk voor de club? Hoeveel of welke mensen hebben/hadden er profijt van?);
  • en de naam en contactgevens van de indiener(s).

Het bestuur kiest vervolgens uit de aanmeldingen de vrijwilliger die van alle genomineerden de meest bijzondere inspanning heeft geleverd, dus dé Uitblinker van onze vereniging! De Uitblinker wordt dit jaar feestelijk benoemd tijdens de ALV, die plaatsvindt op dinsdag 30 juni om 20.00 uur. Zorg dus dat jullie én je Uitblinker daarbij zijn!

De naam van de Uitblinker wordt gegraveerd in het overzicht met Uitblinkers in het clubhuis en hij of zij is de eerstvolgende persoon die geïnterviewd wordt voor ‘in the spotlight’ (tenzij hij/zij daar al eerder in heeft gestaan). Bovendien publiceren we de long list met álle genomineerden!

NB. Had je in maart al een Uitblinker aangemeld? Dan hoef je dat niet nogmaals te doen; die naam staat dan op onze longlist!
 
22-4-2020 Nieuws van het bestuur