Notulen ALV; akkoord clubtenue en positief langs de lijn!

11-11 Nieuws
Op 29 oktober 2019 vond de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Belangrijk onderwerp op de agenda was het voorstel van het bestuur om het nieuwe clubtenue collectief aan te schaffen voor € 30 per lid. Bij deze de notulen van deze ALV!

In de ALV van juni jl. introduceerden wij het interactieve rondje Wat leeft er bij de leden? Dat leverde 14 punten op, variërend van complimenten tot verzoeken (bijv. sponsoring van een gratis kopje koffie voor coaches en managers) en oproepen om aandacht (bijv. voor duurzaamheid, maar ook voor een schoon terrein en clubhuis). Wij hebben alle actiepunten opgepakt en uitgezet en gaven in deze ALV een terugkoppeling – je kunt die teruglezen in de notulen.
Daarnaast hebben we natuurlijk wederom ‘net net opgehaald’: Wat leeft er nú bij de leden? De nieuwe 9 aandachtspunten pakken wij in de komende maanden weer op!

Belangrijk agendapunt was de aanstaande introductie van een vernieuwd clubtenue. Wij hebben de ALV gevraagd of zij instemt met de voorgestelde collectieve deal: alle spelende leden schaffen eenmalig voor EUR 30 pp een setje (t-shirt + rokje of broek) nieuwe clubkleding aan. De vereniging schiet deze investering voor ieder lid voor. Bij het innen van de laatste termijn van de contributie zullen de kosten voor het tenue in rekening worden gebracht. In deze ALV is een toelichting gegeven bij het tijdpad, de overwegingen en het proces dat tot het voorstel voor een collectieve deal heeft geleid; ook dit kun je in de notulen teruglezen. Na deze toelichting werd het voorstel door de ALV aangenomen. 
Voor het eind van het jaar zijn de nieuwe tenues verkrijgbaar. Informatie over het aanschafproces volgt vanzelfsprekend zodra dat aan de orde is!

Na een terugblik op het vorig seizoen en een korte bespreking van het financieel jaarverslag gaf Carolien Snieders – binnen de KNHB verantwoordelijk voor sportiviteit en respect – een presentatie. In een interactieve sessie nam zij de aanwezigen mee in de campagne en bevindingen van de KNHB over dit onderwerp. De belangrijkste bevinding: complimenteren en positief belonen werkt!

De notulen en de gepresenteerde slides van de ALV van 29 oktober vind je achter de inlog van de website; in LISA Team > Documenten > ALV - notulen. De terugblik op seizoen 2018-2019 en het financieel jaarverslag 2018-2019 vind je in LISA Team > Documenten > Jaarverslagen incl. financiën.

De volgende ALV is in juni 2020. We hopen dan nog meer mensen te mogen begroeten, want de ALV is dé gelegenheid voor iedereen die betrokken is bij onze club om op de hoogte te worden gebracht van toekomstplannen en van actuele zaken die spelen!

Gertjan, Pieter, Frans, Marjan, George en Ingrid
bestuur MHC Leusden
 
11-11-2020 Nieuws van het bestuur