Pilot A/B-jeugd: conceptindeling breedteteams op 7 juni

6-6 Nieuws
Dit jaar hebben onze A/B-jeugdleden zélf een rol bij de vorming van de breedteteams voor seizoen 2019-2020. Samen met de lijncoördinatoren leggen zij ‘de puzzel van de teamindelingen’. Op vrijdag 7 juni tussen 17.00 en 18.00 uur willen we graag met jullie, de jeugdleden die volgend seizoen in een breedteteam spelen, de concept-teamindelingen doornemen.

In de 3e en 4e week van mei zijn wij – de lijncoördinatoren A en B – drie keer een avond op de club aanwezig geweest om de wensen en verwachtingen van jullie – onze A/B-jeugdleden van seizoen 2019-2020 – te inventariseren. We hebben gehoord bij wie je in het team wilt (als je in de breedte gaat spelen), waar je blij of juist ongelukkig van wordt, maar ook bijv. wat je van een coach verwacht.
Van 27 mei t/m 6 juni vinden de selectietrainingen plaats; daarna weten we precies wie er in de breedteteams gaan spelen en kunnen wij een voorlopige teamindeling maken, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met jullie wensen. 

We nodigen jullie - de A/B-jeugdleden die volgend seizoen in een breedteteam spelen - graag uit op 7 juni om 17.00 uur op de club om met ons de voorlopige teamindelingen door te nemen *.
Dus géén ouders, coaches of managers...! We willen met de jeugd zélf verder puzzelen: wat moet en kan anders en hoe kunnen we de ‘knelpunten’ (die er altijd wel zijn) zo goed mogelijk oplossen?

*Kun je er op 7 juni onmogelijk bij zijn? Laat dat dan per mail even weten aan je lijncoördinator, dan kijken we of en hoe we dat op kunnen lossen.

Vervolgens, na de 7e juni, maken wij de teamindelingen definitief (uiteindelijk hebben de lijncoördinatoren het laatste woord) en worden de definitieve breedteteams op 13 of 14 juni gepubliceerd via de site/app.

Daarna zullen wij de ouders op de club uitnodigen om de definitieve teams te presenteren en met hen af te stemmen wie de coaches en managers van deze teams worden. Ook daarin nemen we de info mee die jullie hebben aangedragen.

Zo zorgen we ervoor dat we de teams én begeleiding voor de zomervakantie klaar hebben en kunnen we met de coaches en managers aan de slag met de voorbereidingen van seizoen 2019-2020!

Met deze aanpak willen we bereiken dat de teams maximaal aansluiten op de behoefte van de jeugd en begrip creëren voor de consensus die daarvoor nodig is. Deze aanpak is een pilot, een experiment. Bevalt het goed, dan breiden we volgend jaar wellicht uit met de C- en/of D-jeugd.

Hartelijke groet,
de lijncoördinatoren van de A- en B-lijn
Tineke Jansen, Albert Los, Renate Veenendaal en Marjan Schaapman

 
6-6-2019 Jeugd