16-5-2021 | Notulen ALV 11 mei 2021

16-5 Nieuws
Op 11 mei vond de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Vanwege corona hielden we weer een digitale vergadering, met ca. 40 deelnemers. 

Je vindt notulen van de ALV terug achter de inlog van de website in LISA Team > Club > Documenten, in de map ALV - Notulen. 

Vriendelijke groet,
Gertjan, Pieter, George, Ingrid, Arnoud en Inge
bestuur MHC Leusden

 
16-5-2021 Nieuws van het bestuur