Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3 november 20.00 uur

21-9 Nieuws
Wij nodigen onze leden, Ereleden, leden van Verdienste en ouders van leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 november om 20.00 uur. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat we elkaar dan weer samen op de club kunnen ontmoeten in een setting die ‘corona-proof’ is. De agenda en overige vergaderstukken zijn 2 weken voor de ALV te vinden op de site achter de inlog in LISA Team. 

De ALV is dé gelegenheid voor iedereen die betrokken is bij onze vereniging om zich te laten informeren over de toekomstplannen en over actuele zaken die spelen. Maar het is ook een goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. We beginnen de bijeenkomst op 3 november dan ook weer met het interactieve moment waarbij we graag van jullie horen wat er leeft: waar word je blij van en waar maak je je zorgen over, wat gaat goed en wat kan er worden verbeterd?
 
In de ALV zullen we terugkijken op seizoen 2019-2020 en zal het financieel jaarverslag worden gepresenteerd. Verder vindt in deze ALV een bestuurswisseling plaats: Frans Tempel zal na ruim 9 jaar de functie van penningmeester neerleggen en wij dragen Arnoud Knoop voor als zijn opvolger.
 
We hopen van harte je te mogen verwelkomen op dinsdag 3 november om 20.00 uur in ons clubhuis!

Gertjan, Frans, Pieter, George, Ingrid en Inge
bestuur MHC Leusden


 
21-9-2020 Nieuws van het bestuur