MHCL-coronaprotocol: samen ervoor zorgen dat we kunnen blijven hockeyen!

11-9 Nieuws
Sinds eind augustus staan we weer met elkaar op het hockeyveld. Dat is heel fijn, maar betekent niet dat alles weer ‘gewoon’ is, want het coronavirus is niet verdwenen. We moeten er zorgvuldig voor blijven waken dat we ieders gezondheid en veiligheid borgen.

Dat kunnen wij alleen samen met jullie!
We hebben op onze club maatregelen genomen die besmetting moeten voorkomen, maar die zijn alleen effectief als we die allemaal naleven. We doen dan ook een dringend beroep op jullie; houd je aan die afspraken!

Aan alle coaches, managers en teamcaptains vragen we nadrukkelijk om toe te zien op de naleving van de regels óp het veld (denk bij spelers van 18+ aan afstand houden in de dug out, tijdens het warmlopen, etc.) én buiten het veld, door zowel het eigen team als de tegenstander op de regels te wijzen.

Het coronaprotocol van MHC Leusden
Alle maatregelen en afspraken die in verschillende situaties van toepassing zijn bij onze club kun je vinden in het coronaprotocol voor MHC Leusden op onze website, maar we vatten de kern ervan hieronder samen:
  • Houd je aan de bekende basisregels, waaronder de 1,5 mtr afstandsregel en regelmatig handen wassen.
  • Elke bezoeker (dus spelers, begeleiders, ouders, vrijwilligers, tegenstanders, toeschouwers, kortom, iedereen) registreert zich bij elk bezoek aan onze club > zie Bezoekersregistratie MHC Leusden. Daarmee bevestig je dat je geen verkoudheidsklachten hebt en dat we jouw persoonsgegevens, indien nodig, met de GGD mogen delen.
  • Ons clubhuis is tijdelijk geen verblijfsruimte maar een ‘uitgifteplek’ waar je iets te drinken of eten kunt halen. Binnen het clubhuis is overal sprake van eenrichtingsverkeer, dus houd je aan de aangegeven routes naar de bar, kleedruimtes, lockers en toiletten.
  • Terrasbezoek is beperkt mogelijk. Teams mogen maximaal 1 uur na afloop van de wedstrijd gebruik maken van het terras. En ook hier geldt: houdt afstand en blijf zitten. 
  • En last but not least: Volg de aanwijzingen van de coronabegeleiders op én breng hen niet in een vervelende positie door dat niet te doen. 
Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we kunnen blijven hockeyen! Laten we rekening houden met elkaar en elkaars gezondheid. Wij rekenen op jullie!
 
11-9-2021 Nieuws van het bestuur