Nieuw selectiebeleid voor de jeugd!

14-5 Nieuws
De selectietrainingen….. ze waren elk jaar best ‘een dingetje’ en hebben nogal eens tot de nodige stress geleid, zowel bij spelers als bij ouders. Al vanaf dit seizoen doen we het anders; géén specifieke selectieweek meer, maar selectie op basis van observatie in de voorliggende periode. In de afgelopen maanden is er een heel nieuw selectiebeleid uitgewerkt en ook al opgestart.
We vertellen je graag hoe de selectie voortaan in z’n werk gaat, en natuurlijk hoe we dat specifiek in dit ‘coronaseizoen’ gaan doen!

Nieuw selectiebeleid….
De gedachtenvorming over het nieuwe selectiebeleid begon al meer dan een seizoen geleden o.l.v. Sandra van den Ende, maar dit jaar hebben Ingrid Daalderop en Pieter van Mierlo, bestuursleden Technische Zaken, het concreet opgepakt. In samenwerking met Martijn van der Luijt, onze technisch directeur, Arjan Ankerman namens de Technische Adviesraad en Matthijs van Reij, de voorzitter van de Jeugdcommissie, is een geheel nieuw selectieproces uitgewerkt.

Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe manier van het selecteren van jeugdspelers voor de selectieteams is dat er géén specifiek selectiemoment meer is aan het einde van het seizoen. In plaats daarvan worden alle selectie- en breedtespelers het hele jaar geobserveerd*. Gedurende het seizoen kan een speler waarvan TS meent dat hij of zij wellicht een geschikte selectiekandidaat zou kunnen zijn, door de TD worden uitgenodigd om enkele keren mee te trainen met een selectieteam. Aan het einde van het seizoen besluit de Technische Staf o.l.v. de Technisch Directeur welke spelers het volgende seizoen in een selectieteam blijven of gaan spelen en welke spelers in een breedteteam beter op hun plaats zijn.

* In dit specifieke ‘coronaseizoen’ baseert de TS zich op de observaties uit de 1e seizoenshelft en voorgaande jaren. 

Met het nieuwe selectiebeleid willen we bereiken dat wij kinderen die opvallend presteren of bovenmatig getalenteerd zijn tijdig signaleren en hen de kans geven zich op een hoger en bij hen passend niveau te ontwikkelen.
… en een nieuw hockeyplan
Als MHC Leusden willen we élk kind de mogelijkheid geven zich als hockeyer te ontwikkelen op een bij hem/haar passend niveau. Wat we onder dat ‘passende niveau’ verstaan en hoe we bepalen of een kind op een bij hem/haar passend niveau speelt of bijv. bovengemiddeld getalenteerd is wordt omschreven in het – eveneens nieuw ontwikkelde – hockeyplan.

In het hockeyplan zijn voor de F- t/m A-lijn zgn. ‘leerlijnen’ uitgewerkt op een vijftal aandachtsgebieden: hockeytechnische en –tactische vaardigheden, fysiek, mentaal en mindset. Ofwel, wat willen we de (jongste) jeugdleden op die gebieden leren en wanneer is er sprake van een ‘bovengemiddelde’ prestatie op die gebieden, waardoor bijvoorbeeld ook het spelen in een selectieteam aan de orde komt?

Het vernieuwde hockeyplan van MHC Leusden wordt tijdens de ALV op 1 juli 2020 aan onze leden gepresenteerd en is van toepassing op ál onze (jongste) jeugdleden; selectie- én breedtespelers. Na de ALV wordt het hockeyplan – net als het selectiebeleid – beschikbaar gemaakt via LISA Team > Club > Documenten > Hockey.

Wanneer en hoe worden de nieuwe teams bekend gemaakt?
De samenstelling van alle selectie- en breedteteams wordt uiterlijk 10 juni
gelijktijdig via de site/club-app bekend gemaakt (zie ook Samenstelling nieuwe jeugdteams in coronatijd…. hoe dan?)

Meer informatie?
Heb je een vraag over het nieuwe selectiebeleid voor de jeugd? Stel ‘m dan via [email protected]! We komen zo snel mogelijk met een antwoord!
 
14-5-2020 Nieuws van het bestuur