Notulen ALV 4 juni: wat kwam er aan de orde?

12-6 Nieuws
Op dinsdag 4 juni vond op de club de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Een ALV 'vernieuwde vorm' en het is fijn dat de aanwezige leden, Ereleden, Leden van Verdienste en ouders van leden daar zo positief op reageerden! 

Tot op heden waren de ALV’s vaak een ‘voordracht’ van het bestuur. Deze keer werd een nieuw, interactief element in de vergadering geïntroduceerd: "Wat leeft er bij onze leden?” De aanwezigen werd gevraagd aan te geven wat hen bezig houdt. Wat gaat goed en wat behoeft juist aandacht? Dat leverde een mooi lijstje aandachtspunten op waar we mee aan de slag gaan.

Ook nieuw was een presentatie over een heel ander onderwerp dan onze vereniging: Andrea Nuyt - voormalig topschaatster, vrijwilligster op onze club en moeder van hockeyende kinderen - vertelde over de oprichting van de Paulien van Deutekom Foundation en het omstuimige verloop van de veiling waarmee geld werd ingezameld voor onderzoek naar de genezing van (long)kanker. En over de troost en voldoening die vrijwilligerswerk je kan brengen! Nogmaals dank, Andrea!

Verder heeft Gertjan van de Groep, onze bestuursvoorzitter, de aanwezige leden geïnformeerd over wat er momenteel speelt op de club op allerlei gebieden. We hebben naar de toekomst gekeken met de Strategie 2022 en onze penningmeester, Frans Tempel, heeft de begroting voor het komende seizoen gepresenteerd, waarna deze door de ALV werd goedgekeurd.
Tenslotte droeg Sandra van den Ende na 6 jaar bestuur TZ Jeugd - met enthousiaste instemming van de ALV - dat stokje over aan Ingrid Daalderop, waarna Sandra tot haar grote verrassing werd benoemd tot lid van Verdienste!

De notulen van de ALV van 4 juni zijn - net als bijbehorende documenten en de notulen van eerdere ALV's - te vinden achter de inlog van onze site in LISA Team > Club > Documenten.

De volgende ALV is in oktober 2019. We hopen dan nog meer mensen te mogen begroeten, want de ALV is dé gelegenheid voor iedereen die betrokken is bij onze club om op de hoogte te worden gebracht van toekomstplannen en van actuele zaken die spelen!

Gertjan, Pieter, Frans, Marjan, George en Ingrid
bestuur MHC Leusden
 
12-6-2019 Nieuws van het bestuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer nu!
Wil je reageren op het nieuws ?