Privacyverklaring en Do’s & Dont’s MHCL
Zoals in mei aangekondigd zijn ook wij aan de slag geweest met de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei jl. in werking is getreden en ook voor stichtingen en verenigingen zoals MHC Leusden geldt. Wij hebben gezocht naar een manier om zo goed mogelijk recht te doen aan die wet (want ook wij vinden de bescherming van de persoonsgegevens van onze leden superbelangrijk!), maar óók een werkbare situatie te houden. Wij denken dat dat gelukt is en delen hierbij graag de Privacyverklaring van MHC Leusden.


 
We hebben ook "Do’s & Dont’s - Omgaan met vertrouwelijke gegevens” voor de vrijwilligers van MHC Leusden opgemaakt – een soort praktische vertaalslag van de privacyverklaring naar de praktijk. Want de praktische toepassing van de wet is soms best lastig. Ook in de toekomst zal die ongetwijfeld nog tot vragen en uitdagingen leiden waar we dan op dat moment een oplossing voor moeten zoeken.

De Do's & Dont's vind je achter de login in LISA (Club > Documenten > Bestuur) en wordt bovendien alle commissies per mail toegestuurd.


 
Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens, de privacyverklaring of de Do’s & Dont’s? Neem dan contact op met [email protected].
 
Bijlage: MHCL privacyverklaring DEF v1.pdf
 

terug naar vorige scherm