Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 2 uitwedstrijd(en) afgelast

zondag 23 september 2018
Tijd T/U Team Tegen team
14:15 Uit Heren Jong Senioren 2 AH & BC HJ2
16:15 Uit Dames 45 A HC Athena D45B
Voilà, de notulen van de ALV van 6 juni
Op woensdag 6 juni hebben we op de club de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Fijn dat we daar leden, Ereleden, Leden van Verdienste en ouders van leden mochten verwelkomen en bij konden praten over actuele thema's, bereikte resultaten en lopende zaken. Er is veel om tevreden over en trots op te zijn!


Gertjan van de Groep, onze bestuursvoorzitter, heeft de aanwezigen geïnformeerd over wat speelt op de club op allerlei gebieden: de accommodatie, privacy, veiligheid en regelgeving, technische hockeyzaken en financiën. Ook is een toelichting gegeven op de in maart jl. gehouden tevredenheidenquête en de visie 2022, waar in samenwerking met een groep betrokken leden en met begeleiding van de KNHB aan wordt gewerkt.
Door onze penningmeester Frans Tempel is, zoals gebruikelijk, de begroting en het contributievoorstel voor het komende jaar gepresenteerd, waarmee de leden akkoord gingen.
De voorzitter van de Lustrumcommissie, George Spier, keek terug op en blikte vooruit naar de vele mooie lustrumactiviteiten en –evenementen!


Daarnaast vond een bestuurswisseling plaats: Tom Mulder – die zich de afgelopen drie jaar met energie en enthousiasme en zeer succesvol heeft ingezet voor het vinden en behouden van sponsoren voor de club – trad af, evenals José Rombouts, die bijna vijf jaar een fijne secretaris van MHC Leusden is geweest. De ALV stemde in met de opvolging van José door Marjan Schaapman.


Tenslotte werd Inge van den Assum, rots in de branding op de ledenadministratie, benoemd tot Lid van Verdienste!


De notulen en overige vergaderstukken van deze ALV zijn in Lisa Team (de inlog op de site) te vinden: log in en ga dan naar Club > Documenten >ALV 6 juni 2018.


De volgende ALV is in het najaar van 2018. We hopen dan nóg meer mensen te mogen begroeten, want de ALV is dé gelegenheid voor iedereen die betrokken is bij onze club om op de hoogte te worden gebracht van toekomstplannen en van actuele zaken die spelen!


Gertjan, Pieter, Sandra, Frans en Marjan
bestuur MHC Leusden
 
 

terug naar vorige scherm