Samen naar een veiliger sportklimaat

Als club zijn we met elkaar verantwoordelijk voor het realiseren en behouden van een veilig (sport)klimaat. Vanuit de KNHB, in samenwerking met NOC*NSF, wordt sportverenigingen de mogelijkheid geboden om voor professionals en vrijwilligers die werken met kinderen en jeugdigen een gratis Verklaring Omtrent Gedrag, de zogeheten VOG, aan te vragen bij het Ministerie van Justitie. Zoals aangekondigd in de ALV van november willen wij als bestuur een begin maken met het aanvragen van VOG's voor al onze jeugdtrainers die 18 jaar of ouder zijn. Als jij één van hen bent, dan kun je binnenkort bericht hierover verwachten.

Op deze manier werken we met elkaar mee aan het realiseren en behouden van een veilig (sport)klimaat op onze eigen club.

 

 

 

 

 
 

terug naar vorige scherm