Samen werken aan onze toekomst

Onze mooie hockeyclub is in de afgelopen jaren sterk veranderd, evenals de wereld om ons heen. Het is belangrijk dat we als club aangehaakt blijven bij die voortdurend en snel veranderende samenleving en dat wij - het bestuur - daarop reageren en anticiperen. Daarom gaan we, met ondersteuning van de KNHB en NOC*NSF, in de komende tijd werken aan een goed en gedragen beleidsplan richting 2022. Bovendien hebben we een traject in gang gezet dat leidt tot verbetering van onze in- en externe communicatie.

 

Begeleidingstraject KNHB

Dankzij een succesvolle pitch van onze club bij de Rabobank, eind vorig jaar, kunnen wij als vereniging begeleiding krijgen van de KNHB, NOC*NSF en de Rabobank bij de verdere professionalisering van onze club. En daar maken we graag gebruik van! Op maandag 12 februari gaan het bestuur en een tiental betrokken leden onder begeleiding van de KNHB/Rabobank brainstormen over de toekomst en over onze kernwaarden, missie en doelen. Het doel van deze strategiesessie is om een format op te zetten voor een beleidsplan richting 2022. In maart zullen we in een tweede sessie met een wat grotere groep mensen meer de diepte in gaan door de ambities naar concrete acties te vertalen.

 

Verbetering communicatie

Zowel onze interne als externe communicatie kan beter. Maar hoe? Met welke middelen? En waar zitten de grootste knelpunten, wat heeft prioriteit? Communicatie is een breed begrip!

Eind vorig jaar heeft het bestuur enkele clubleden met een beroepsmatige achtergrond in communicatie uitgenodigd over dit onderwerp van gedachten te wisselen. We hebben toen vastgesteld dat we eerst zorgvuldig onderzoek moeten doen om zo helder mogelijk boven tafel te krijgen waar het werkelijk aan schort en welke behoefte aan ondersteuning er bestaat. In januari en februari zijn alle bestuursleden en commissies hierover geïnterviewd. In maart zal een tevredenheidenquête worden gehouden onder alle leden, waarbij we natuurlijk hopen op een hoge respons! Op basis van alle onderzoeksresultaten én de resultaten van de strategiesessie zal eind maart een plan worden vastgesteld waarmee we onze communicatie concreet gaan verbeteren.

 

Kortom, MHC Leusden werkt - samen met haar leden - aan haar toekomst!


 
 

terug naar vorige scherm