#YouToo? Alsjeblieft niet!!

De wereldwijde #MeToo-discussie zal niemand ontgaan zijn. Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal, en nog te vaak voor. In de afgelopen tijd zijn daarover veel berichten in de pers verschenen, juist ook in relatie tot sport en verenigingen. Reden voor MHC Leusden om nog eens nadrukkelijk stil te staan bij dit onderwerp.


MHC Leusden wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier met haar of zijn sport bezig is. Daarom doen we er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie of misbruik binnen onze vereniging te voorkomen. 


In de afgelopen periode is binnen de club – en vooral binnen de Jeugdcommissie – nadrukkelijk aandacht besteed aan dit onderwerp. Een belangrijk signaal dat we alle (jeugd)teamleden willen afgeven is: Ongewenst gedrag is gedrag dat voor jóú ongewenst is – dat is voor iedereen verschillend!
Kaart het altijd direct aan bij je teammanager of ouders als er sprake is van voor jou ongewenst gedrag! Ook als je twijfelt of je gedrag nou als ‘normaal’ of niet moet beschouwen: toch bespreken! En let op:

  • Het gaat om situaties die zich kunnen voordoen rondom of tijdens trainingen of wedstrijden, maar óók bijv. op een feest op de club, of ‘gewoon’ als je je bevindt op het terrein van de club of in het clubhuis.

  • Het gaat niet alleen om ongewenst gedrag door team- of clubleden, trainers, coaches of managers, maar kan óók gaan om gedrag door derden (bijv. andere ouders of begeleiders).

Daarnaast hebben we in het Handboek Jeugdbegeleiding – waar elke coach, trainer en manager over beschikt – tips en richtlijnen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat we grensoverschrijdend gedrag tijdig signaleren en zoveel mogelijk voorkomen. Denk aan het alert zijn op de communicatie binnen een team voor, tijdens en na de training of wedstrijd, het direct aanspreken van spelers/speelsters op hun ongewenste gedrag zodat het geen kans krijgt om ‘groter’ te worden, vermijden dat een coach, teammanager, trainer, etc. zich alleen met 1 of meerdere jeugdteamleden in een besloten ruimte bevindt (daarbij moet altijd ook een andere volwassene aanwezig zijn), en kleedkamers zijn voor mannen/jongens OF vrouwen/meisjes, dus niet door elkaar…. 


Verder gaan we met ingang van dit seizoen van vrijwilligers die zich met jeugd bezig houden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verlangen. Dit zal geleidelijk ingevoerd worden, te beginnen met jeugdtrainers van 18 jaar en ouder. Zij zullen hier binnenkort per mail over geïnformeerd worden. 


Maar…. we hebben niet de illusie dat we grensoverschrijdend gedrag te allen tijde kunnen voorkomen, hoe graag we dat ook zouden willen. Daarom is er binnen de club ook een vertrouwenspersoon, Kees-Jan Sluijters (huisarts).
Als jij vragen hebt over of steun zoekt voor dergelijke vervelende situaties, dan kun je altijd contact met hem opnemen via
[email protected]. Geef in je mailtje aan hoe en wanneer Kees-Jan jou kan bereiken. 
 

terug naar vorige scherm