Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 1 uitwedstrijd(en) afgelast

zaterdag 16 december 2017
Tijd T/U Team Tegen team
13:00 Uit Meisjes C2 MHC Muiderberg MC1
Agenda ALV Club van 100 11 december 2017
Op maandag 11 december 2017 is vanaf 20:00 uur de ALV van de Club van 100. Dit is de officiële agenda:
  1. Opening 
  2. Ingekomen stukken  
  3. Actuele stand van de financiën, aantal leden per heden plus de mutaties 2017 
  4. Notulen vorige vergadering 
  5. Bestuurswissel 
  6. Bestedingsdoelen 2017
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
Bij agendapunt 6 kan elk lid van de Club van 100 zijn stem uitbrengen op de geselecteerde bestedingsdoelen. Nog altijd kan je bestedingsdoelen aanmelden bij de Club van 100. We nemen ze in behandeling, mits voldaan wordt aan de spelregels: kostenplaatje (offerte, begroting), realistische planning zodat het bestedingsdoel er ook op korte termijn is en akkoord van het bestuur van de MHC Leusden. In de pot zit € 8300.

Aansluitend aan de ALV is er vanaf 21:00 uur de Club van 100 Kunst & Kitsch. Ieder lid van de MHC Leusden kan daaraan meedoen. Taxateur Gijs Looman van Galerie Wijdemeren uit Breukeleveen velt zijn deskundige oordeel over de meegebrachte objecten. Je kan je spullen vanaf 19:00 uur naar het clubhuis brengen. Meld je even aan bij de Club van 100, zodat we weten wat en hoeveel we kunnen verwachten.

bestuur Club van 100 MHC Leusden

 
Bijlage: Reglement Kunst en Kitsch Club van 100.v1(1).pdf
 

terug naar vorige scherm