Veel gestelde vragen 
Wanneer wordt de contributie afgeschreven? 
De contributie wordt afgeschreven in drie termijnen, te beginnen in de laatste week van de maand september. Voor leden die later in het seizoen lid worden maar wel voor 1 januari, wordt het contributiebedrag ook in drie termijnen afgeschreven, na ontvangst van het inschrijfformulier, altijd in de laatste week van de maand. Voor leden die zich aanmelden na 1 januari, wordt het contributiebedrag in een keer afgeschreven, ook in de laatste week van de maand, in de maand waarin zij lid worden. 

Studentenkorting 
Een lid heeft recht op de studentenkorting van € 67,00, wanneer het lid een kopie van zijn studentenkaart heeft opgestuurd naar de penningmeester of naar de ledenadministratie. De studentenkorting wordt in mindering gebracht bij de laatste incasso. 

Geen jeugdlid kunnen worden i.v.m. de wachtlijst, kan ik dan wel trainingslid worden? 
Nee, dit is helaas niet mogelijk. Dit zou verwachtingen scheppen, die MHC Leusden niet waar kan maken, immers, instromen gaat volgens de wachtlijst.

Toegang op de website voor vrijwilligers
U kunt zich als vrijwilliger  inschrijven in ons systeem. Nadat de inschrijving is bevestigd kunt u ook achter de schermen inloggen op de website. De betreffende commissie waarvoor u zich heeft opgegeven zal de ledenadministratie hierover informeren, per email naar [email protected] 
 

Uitschrijven als vrijwilliger? 
Om een verouderd vrijwilligersbestand tegen te gaan, verzoeken wij u dringend om u bij ons af te melden als u geen vrijwilligerswerk meer doet. Dit kan per email naar [email protected]>


Wanneer betaal ik entreegeld? 
In de ALV van juni 2015 is vastgesteld dat alle nieuwe leden entreegeld zijn verschuldigd bij inschrijving. 
Indien trimleden of trainingsleden hun lidmaatschap omzetten naar spelend lid (die voor seizoen 2014/2015 lid geworden zijn) , betalen zij entreegeld. 

Het zelf wijzigen van uw NAW gegevens
Wijzigingen in NAW gegevens graag zelf aanpassen via de website.