Contributies seizoen 2018-2019 
Betaling van de verschuldigde contributie kan alleen per automatische incasso.

Leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgeven ontvangen in september 2018 een factuur voor de 1e termijn. Deze wordt in september afgeschreven. Daarna zal nog tweemaal eenzelfde bedrag worden geïncasseerd.
De contributie voor zaalhockey wordt apart van de gewone contributie geïncasseerd. 

Een lid dat nog geen machtiging heeft afgegeven maar dit jaar toch in termijnen wil betalen moet alsnog de machtiging insturen. Dit is mogelijk tot 1 september 2018. De contributie wordt dan geïncasseerd zoals hierboven genoemd.
Bij onvoldoende saldo ten tijde van de incasso wordt € 10 administratiekosten per lid in rekening gebracht.

Slechts voor een zeer beperkt aantal leden geldt een overgangsregeling; zij kunnen de contributie in 1 termijn per overschrijving voldoen. Betaalt u zonder machtiging dan ontvangt u in september de contributienota waarop de betalingstermijn staat. Als u niet tijdig betaalt wordt € 25 administratiekosten per lid in rekening gebracht.

Let op: Met een machtiging betaalt u per lidmaatschap € 30 minder dan zonder machtiging! 


Contributie  Contributie
2018/2019 2018/2019
met machtiging
Senioren
Senioren 357 327
Studentenlid (na aantonen) 289 259
Toeslag D1 en H1 80 80
Toeslag overige selecties            45 45
Trainingslid senior beperkt speelrecht 249 219
Trainingslid senior zonder speelrecht 222 192
Trimmers zonder speelrecht 222
192
Trimmers met beperkt speelrecht 249 219
Fithockey 129 99
Junioren
Junioren A  324 294
Toeslag MA1 en JA1 80 80
Junioren B  324
294
Junioren C  314 284
Junioren D  314 284
Toeslag 1e lijnteams B/C/D 80 80
Toeslag overige selectieteams A/B/C/D 45 45
Junioren E, tweede jaars 289 259
Junioren E, eerste jaars 270 240
Junioren F, tweede jaars  206 176
Junioren F, eerste jaars  176 146
Funkey 135 105
LG en G lid 186 156
Zondag junioren C 261 231
Zondag junioren D 261 231
Zondag junioren E, tweede jaars 250 220
Zondag junioren E, eerste jaars 232 202
Zondag junioren F, tweede jaars 180 150
Niet spelend 68
68
Gezinsmaximum (excl opslag) 1.000 1.000
Buiten gezinsmaximum:
Zaalhockey 98 98
Toeslag zaalhockey selectieteams 37 37
Entreegeld 85 85
Toeslagen