Contributies 
Contributies seizoen 2017/2018
 
 
Betaling van de verschuldigde contributie kan alleen per automatische incasso. Alleen een zeer beperkt aantal leden voor wie een overgangsregeling geldt, kan de contributie (in 1 termijn)  per overschrijving voldoen.

1. Leden die al een machtiging hebben afgeven ontvangen in september een factuur voor de 1e termijn welke in september zal worden afgeschreven. Daarna zal nog 2 maal een zelfde bedrag worden geïncasseerd. Ook dit jaar zal het zaalhockey apart van de gewone contributie geïncasseerd worden. 

2. Een lid die nog geen machtiging heeft afgegeven maar dit jaar toch in termijnen wil betalen dient alsnog de machtiging in te sturen. Dit is mogelijk tot 1 september 2017. Uw contributie wordt dan geïncasseerd zoals genoemd bij 1. Bij onvoldoende saldo ten tijde van de incasso wordt € 10 administratiekosten per lid in rekening gebracht. 

3. Met een machtiging betaalt u € 30 per lidmaatschap minder. In september ontvangt u de contributienota waarop de betalingstermijn staat. Indien u niet tijdig betaalt wordt € 25 administratiekosten per lid in rekening gebracht. 
Contributie  Contributie
2017/2018 2017/2018
met machtiging
Senioren
Senioren 353 323
Studentenlid (na aantonen) 286 256
Toeslag D1 en H1 77 77
Toeslag overige selecties            42 42
Trainingslid senior beperkt speelrecht 246 216
Trainingslid senior zonder speelrecht 220 190
Trimmers zonder speelrecht 220 190
Trimmers met beperkt speelrecht 246 216
Fithockey 128 98
Junioren
Junioren A  321 291
Toeslag MA1 en JA1 77 77
Junioren B  321 291
Junioren C  311 281
Junioren D  311 281
Toeslag 1e lijnteams B/C/D 77 77
Toeslag overige selectieteams A/B/C/D 42 42
Junioren E, tweede jaars 286 256
Junioren E, eerste jaars 266 236
Junioren F, tweede jaars  204 174
Junioren F, eerste jaars  174 144
Funkey 133 103
LG en G lid 184 154
Zondag junioren C 259 229
Zondag junioren D 259 229
Zondag junioren E, tweede jaars 248 218
Zondag junioren E, eerste jaars 230 200
Zondag junioren F, tweede jaars 178 148
Niet spelend 67 67
Gezinsmaximum (excl opslag) 995 995
Buiten gezinsmaximum:
Zaalhockey 95 95
Toeslag zaalhockey selectieteams 30 30
Entreegeld 77 77
Toeslagen