Lidmaatschap beëindigen 
Afmelden als lid dient per email te gebeuren bij de ledenadministratie: [email protected] 

Als je volgend jaar niet meer wilt hockeyen, zeg dan tijdig je lidmaatschap op om te voorkomen dat je nog contributie moet betalen. Afmelding dient, liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 mei 2017 plaats te vinden. Indien de afmelding na 30-04-2017 binnenkomt, bent u voor 2017/2018 de gehele contributie verschuldigd. Vanaf 1 juni worden de teams ingedeeld en bij de KNHB aangemeld voor het seizoen 2017/2018. Ook worden trainers gecontracteerd en allerlei andere afspraken gemaakt waarbij de club financiële verplichtingen aangaat. Het spreekt vanzelf dat dit niet automatisch geldt bij verhuizingen. als er geen speelgelegenheid is, of bij langdurige ziekte. In deze voorkomende gevallen beslist het bestuur. Afmelding dient per email - [email protected] - te geschieden. De opzegging wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief.