Clubbeleid 
Het beleid van de club is vastgelegd in een aantal documenten zoals het meerjarenbeleidsplan. Een aantal van deze documenten hebben wij geplaatst op de site. Hiervoor moet u met uw lidnummer en wachtwoord inloggen. 
 
Deze documenten zullen regelmatig worden aangepast. Het streven is om altijd de meest actuele documenten op de site te plaatsen.